Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Mοναδική παράκληση μας είναι να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε, με ένα ενεργό link.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Πώς μετριέται η ποσότητα βροχόπτωσης μιας περιοχής;


Η ποσότητα της βροχόπτωσης σε μια χρονική περίοδο υπολογίζεται με τα βροχόμετρα, τα οποία μετράνε το ύψος του νερού που εναποτίθεται σε μια οριζόντια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου.

Τα βροχόμετρα τοποθετούνται στην περιφραγμένη έκταση του σταθμού κοντά στον μετεωρολογικό κλωβό. Τα συγκεκριμένα όργανα έχουν ένα κυκλικό στόμιο διαμέτρου 13 περίπου εκατοστών και έναν πολύ στενότερο σωλήνα με διαβαθμίσεις, όπου καταλήγει το νερό. Τα χειροκίνητα βροχόμετρα συνήθως «διαβάζονται» κάθε τρεις ώρες, με τις κύριες παρατηρήσεις να γίνονται στις 9 το πρωί και στις 9 το βράδυ, ώστε να μελετώνται οι συστηματικές διαφορές μεταξύ μέρας και νύχτας, που μπορεί να είναι πολύ μεγάλες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Ένα μειονέκτημα των παλαιών βροχόμετρων είναι το ότι δεν μετρούν με ακρίβεια τις βροχοπτώσεις μικρής έντασης. Όμως, η πιο σημαντική αδυναμία όλων των βροχόμετρων, παλαιών και καινούριων, είναι η ανεπαρκής χωρική αναπαράσταση της βροχής.

Η χωρική κατανομή της βροχής καταγράφεται πλέον καλύτερα από τα μοντέρνα ραντάρ. Ωστόσο, καθώς το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ραντάρ είναι για πολλές χώρες απαγορευτικά, τα κλασικά βροχόμετρα είναι πιο διαδεδομένα παγκοσμίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Μονο μην ξεχνάτε να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε , με ένα ενεργό link.
Link directory