Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Mοναδική παράκληση μας είναι να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε, με ένα ενεργό link.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα αρχεία MP3 και MP4;


Το αρκτικόλεξο MP στα MP3 και MP4 προέρχεται από τη φράση Ομάδα Ειδικών στην Κινούμενη Εικόνα (Moving Picture Experts Group, MPEG).

Πρόκειται για μια μορφή συμπίεσης που παίρνει τραγούδια και συρρικνώνει τα πλεονάζοντα δεδομένα, έτσι ώστε το αρχείο να καταλαμβάνει λιγότερη μνήμη. Το MP4 (γνωστό σε κάποιες περιπτώσεις και ως MP4Α) είναι μια αναβαθμισμένη, καλύτερη έκδοση του MP3. Οι δημιουργοί του έχουν βελτιώσει τον αλγόριθμο συμπίεσης, έτσι ώστε τα αρχεία να καταλαμβάνουν ακόμη λιγότερο χώρο από τα MP3, αλλά να έχουν καλύτερη ποιότητα ήχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Μονο μην ξεχνάτε να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε , με ένα ενεργό link.
Link directory