Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Mοναδική παράκληση μας είναι να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε, με ένα ενεργό link.

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

U are all wellcome
&
remember
it is free to Sign In


Ανέκδοτο

-Μαμά, ρωτάει ο μικρός Γιαννάκης, όταν μεγαλώσεις μπορείς να κάνεις ότι θέλεις;
-Και βέβαια αγόρι μου...
-Και δεν μου λες, ο μπαμπάς πότε θα μεγαλώσει;
Tην καλημέρα μου σε όλους , ακόμα και σε αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν ποτε κάποιος τους κολακεύει με τις αναρτήσεις του , και ποτε όχι.......

Γιατί οι τραγουδίστριες της όπερας είναι συχνά υπέρβαρες;


Το βάθος και οι ικανότητες της φωνής ενός ατόμου είναι χαρακτηριστικά που χρειάζονται πολλή προσπάθεια και επαναλαμβανόμενη εξάσκηση. Μόνο τότε μπορεί μια τραγουδίστρια να αποκτήσει τον έλεγχο της φωνής της και την ένταση μιας παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας της όπερας. Παρόλαυτά, η ικανότητα να τραγουδάνε καλά, είναι κατά πολύ ένα προκαθορισμένο χαρακτηριστικό και μπορεί να κληρονομηθεί. Η ποιότητα του χαρακτηριστικού αυτού σχετίζεται με την ποιότητα του λάρυγγα.

Γενικότερα πιστεύεται ότι, όσο περισσότερος λιπώδης ιστός περιβάλλει το λάρυγγα, τόσο καλύτερα και πιο ευχάριστα παράγεται η νότα. Το ποσό αυτού του λιπώδους ιστού ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι στην όπερα, η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή ο επιπλέον αυτός ιστός που περιβάλλει το λάρυγγα τους, καλυτερεύει και την ποιότητα της φωνής τους. Επίσης, το μέγεθος και το βάρος ενός ατόμου επηρεάζει την ισχύ του διαφράγματος και των πνευμόνων τους και με τον τρόπο αυτό και την ικανότητά τους να κρατάνε και να ελέγχουν υψηλές νότες.

Πηγή www.sciencenews.gr

Γιατί τα κητώδη έχουν μεγάλο εγκέφαλο;


Ο μεγαλύτερος εγκέφαλος στον κόσμο ανήκει στη φάλαινα του είδους Physeter macrocephalus. Ζυγίζει 9 κιλά και είναι έξι έως επτά φορές μεγαλύτερος από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τον δεύτερο σε μέγεθος εγκέφαλος στον κόσμο το διαθέτουν οι φάλαινες δολοφόνοι και ζυγίζει 6 κιλά. Ο εγκέφαλος των δελφινιών ζυγίζει περίπου 1,5 κιλά, δεδομένου ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζυγίζει 1,2 κιλά.

Τι χρειάζονται λοιπόν τα κήτωδη τόσο μεγάλους εγκεφάλους; Είναι αποτέλεσμα του μεγάλους σωματικού μεγέθους; Θεωρείται ότι ο μεγάλος εγκέφαλος βοηθά τα ζώα αυτά να εκτελούν πολύπλοκες διαδικασίες. Μία από αυτές είναι και ο αρκετά περίπλοκος τρόπος επικοινωνίας, καθώς ζουν οργανωμένα και πρέπει ομαδικά να εντιμετωπίσουν τους κινδύνους αλλά και να τραφούν.

Πηγή www.sciencenews.gr

Γιατί τα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια βαφής τους μπαίνουν και στο φούρνο;


Για τη βαφή των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται εποξειδικά χρώματα, για να μην σκουριάζει το μέταλλο. Το τμήμα του αυτοκινήτου που πρόκειται να βαφεί γίνεται άνοδος (φορτίζεται θετικά) ενώ το δοχείο με την μπογιά είναι η κάθοδος (αρνητικά φορτισμένο). Ακολουθεί ηλεκτροαπόθεση, ενώνονται με ηλεκτρικές δυνάμεις το μεταλλικό μέρος του αυτοκινήτου με τα σταγονίδια της μπογιάς, οπότε το επιθυμητό χρώμα απλώνεται σε όλα τα μέρη του αυτοκινήτου. Ακολουθεί ο πολυμερισμός (μετατροπή σε συνθετότερη οργανική ένωση) του εποξειδικού χρώματος, μέσα στους φούρνους.

Αυτό είναι το πρώτο στρώμα της μπογιάς που τοποθετείται στις λαμαρίνες του αυτοκινήτου. Ακολουθούν άλλα στρώματα με εποξειδικά ή πολυεστερικά χρώματα, με διαλυτικό ξυλόλη, η οποία πολύ γρήγορα εξατμίζεται (είναι αρκετά επικίνδυνη και καρκινογόνος οργανική ένωση) και παραμένει το χρώμα του αυτοκινήτου και η μεταλλική λάμψη.

Πηγή www.sciencenews.gr

Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς την ικανότητα μάθησης;


Το αντιπροσωπευτικό μοντέλο μάθησης (μάθηση με επεξεργασία πληροφοριών) έχει κυριότερους εκφραστές τους: Norman, Atkinson, Shiffrin, Gagne, Lindsay, Melton. Σύμφωνα με αυτό:

  • Το ερέθισμα που προέρχεται από το περιβάλλον του διδασκόμενου προσλαμβάνεται από κατάλληλους υπoδoxείς, τους οποίους διεγείρει, και στη συνέχεια μέσω των νευρικών οδών φτάνει και εγγράφεται σε ειδικές περιοχές του εγκεφάλου, τις αισθητηριακές εγγραφές με τη μορφή πληροφορίας, που μας δίνει την αρχική αίσθηση ή αντίληψη περί τίνος πρόκειται
  • Στη συνέχεια η πληροφορία αυτή κωδικοποιείται σε μια μορφή ανάλογη προς το ερέθισμα και διατηρείται στην κατάσταση αυτή για κλάσματα δευτερολέπτου. Πριν εγγραφεί η πληροφορία στη βραχυπρόθεσμη μνήμη κωδικοποιείται ως έννοια και διατηρείται προσωρινά για λίνα δευτερόλεπτα
  • Η παραμονή της πληροφορίας ως έννοιας, με πλήρη ταύτιση προς το αντικείμενο, στη βραχυπρόθεσμη μνήμη για περισσότερο χρόνο και η μεταγραφή της στη μακροπρόθεσμη μνήμη μπορεί να ενισχυθεί μέσω της επανάληψης
  • Η ανάκληση και ανάκτηση της πληροφορίας που έχει εγγραφεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη είναι μία διαδικασία που ξεκινάει με την επιθυμία του ατόμου να τη μετατρέψει σε συγκεκριμένη ενέργεια και πράξη. Η διαδικασία αντίδρασης λοιπόν γίνεται στην γεννήτρια αντιδράσεων και υλοποιείται με τους εκτελεστές
  • Επιπλέον υπάρχουν και ορισμένες άλλες διαδικασίες που ασκούν τροποποιητική επίδραση και έλεγχο στην επεξεργασία των πληροφοριών, όπως είναι ο εκτελεστικός έλεγχος και οι προσδοκίες που αναφέρονται στην ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και στην παρότρυνση του διδασκόμενου όπως και στον τρόπο κωδικοποίησης της πληροφορίας στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Η μάθηση είναι μία πολύπλοκη διαδικασία επεξεργασίας ερεθισμάτων, που εκτός από τον εγκέφαλο εξαρτάται κι από το περιβάλλον, τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι υποδοχείς.

Πηγή www.sciencenews.gr

Γιατί οι οθόνες των τηλεοράσεων έχουν μεγάλο μέγεθος στην πίσω τους πλευρά;


Πρόκειται για Οθόνη Καθοδικών Ακτίνων (CRT ή Cathod Ray Tube), με αναλογία πλευρών 16:9, ενώ το βάθος της οφείλεται στην παρουσία του καθοδικού σωλήνα. Στην αρχή του σωλήνα υπάρχει μία κάθοδος, από την οποία εκπέμπονται ηλεκτρόνια (υποατομικά σωματίδια). Στο εσωτερικό του σωλήνα επικρατούν συνθήκες χαμηλής πίεσης, οπότε και λόγω της παρουσίας θετικά φορτισμένης ανόδου, τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται κατά μήκος του σωλήνα σχηματίζοντας μία δέσμη. Η τελευταία αφού διατρέξει το μήκος του σωλήνα, καταλήγει στο κύριο τμήμα της οθόνης, προσπίπτοντας στην καλλυμένη με φώσφορο εσωτερικής της επιφάνεια. Τα ηλεκτρόνια της δέσμης διαγείρουν το φώσφορο, φωτοβολώντας στο σημείο πρόσπτωσης. Με την εφαρμογή κατάλληλων σημάτων στα πηνία που περιβάλλουν τον σωλήνα καθοδικών ακτίνων, μπορούμε να ελέγξουμε την απόκλιση της δέσμης ηλεκτρονίων.

Η δέσμη ηλεκτρονίων σαρώνει την οθόνη με έναν συγκεκριμένο ρυθμό, που ονομάζεται συχνότητα ανανέωσης (π.χ. όταν η τηλεόρασής μας είναι 70Hz αυτό σημαίνει πως η οθόνη σαρώνεται από την πρώτη οριζόντια γραμμή μέχρι την τελευταία 70 φορές το δευτερόλεπτο). Η σάρωση της οθόνης από τη δέσμη ηλεκτρονίων γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο: πρώτα σαρώνονται οι μονές γραμμές (1η, 3η, 5η, 7η, κ.τ.λ.) και μετά σαρώνονται οι ζυγές γραμμές (2η, 4η, 6η, 8η, κ.τ.λ.). Στην έγχρωμη τηλεόραση, αντί για μία δέσμη ηλεκτρονίων, έχουμε τρεις (μία για καθένα από τα βασικά χρώματα, μπλε-πράσινο-κόκκινο), ενώ στην εσωτερική επιφάνεια της οθόνης υπάρχουν τρία είδη φωσφόρων, ένα για κάθε βασικό χρώμα, ώστε να παράγεται το σωστό χρώμα σε κάθε σημείο της οθόνης, αναλόγως με το φώσφορο που διεγείρεται.

Πηγή www.sciencenews.gr

Γιατί ορισμένοι άνθρωποι βλέπουν τα μήλα ροζ;


Ορισμένοι άνθρωποι βλέπουν τα μήλα στα δέντρα λίγο πιο κόκκινα από το κανονικό και το κοκκίνισμα στο μάγουλο ενός μωρού, λίγο πιο ροζ. Αυτή η ροζ θέα του κόσμου είναι το επακόλουθο μιας διαφοράς σε ένα αμινοξύ των ερυθρών φωτοχρωστικών του ματιού. Ήδη από το 1881, οπότε και ο Λορντ Ρέιλι εφηύρε έναν τρόπο καθορισμού των χρωμάτων που βλέπουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες προσπαθούσαν να βρουν πώς και γιατί οι άνθρωποι ζουν σε τόσο διαφορετικούς, χρωματικώς, κόσμους. Φαίνεται να υπάρχουν αναρίθμητες αποχρώσεις στην έγχρωμη όραση του ανθρώπου, που κυμαίνονται από τη μαυρόασπρη αντίληψη του κόσμου έως την αυξημένη ευαισθησία σε ορισμένα χρώματα πέρα από την φυσιολογική κλίμακα. Μία από τις πιο κοινές κι εντυπωσιακές ποικιλίες της έγχρωμης οράσεως εμφανίζεται μεταξύ των Καυκασιανών ανδρών, από τους οποίους οι μισoί σχεδόν απολαμβάνουν τον κόσμο λίγο πιο ροζ από όσο είναι στην πραγματικότητα, λόγω της αυξημένης - ευαισθησίας που έχουν στο ερυθρό φως.

Επιστήμονες αποκάλυψαν πριν περίπου από μία δεκαετία ότι οι άνδρες με μεγαλύτερη ευαισθησία στο ερυθρό φως είχαν κάποιο συγκεκριμένο αμινοξύ στην πλευρά - κλειδί μιας πρωτείνης, που σχετίζεται με τις χρωστικές του ματιού, ενώ οι άνδρες που έχουν μικρότερη ευαισθησία έχουν ένα άλλο αμινοξύ. Καθώς το φως εισέρχεται στο μάτι, "χτυπά" στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού, όπου βρίσκονται οι υποδοχείς του φωτός που καλούνται κωνία. Τα κωνία είναι γεμάτα με φωτοχρωστικές ουσίες, οι οποίες επιτρέπουν στο άτομο να αντιληφθεί τα χρώματα. Ορισμένα κωνία περιέχουν την κόκκινη φωτοχρωστική, ένα είδος πρωτείνης, στα τοιχώματά τους. Οι φωτoχρωστικές συνδέονται στενά με τους "συνεργάτες" τους στην έγχρωμη όραση, τις χρωμοφόρες ουσίες. Οι χρωμοφόρες ουσίες, που παράγονται από τη βιταμίνη Α, απορροφούν το φως με διαφορετική ένταση, αναλόγως με την ποσότητά τους που περιέχεται σε κάθε φωτοχρωστική. Έτσι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου αμινοξέος μπορεί να αλλάξει την ποσότητα αυτή, με αποτέλεσμα να αλλάζει και τον τρόπο αντιλήψεως του ερυθρού από το μάτι. Επιπλέον είναι γνωστό πως οι δύο κόκκινες φωτοχρωστικές επιτρέπουν στο μάτι να αντιλαμβάνεται διαφορετικά το φως. Τα δύο είδη έγχρωμης οράσεως, των οποίων έχει ανιχνευθεί η μοριακή βάση, διαφέρουν ελάχιστα. Η διαφορά όμως γίνεται αντιληπτή.

Πηγή www.sciencenews.gr

Στο Γκίνες οι Xαυλιόδοντες των Γρεβενών


Σε εκδήλωση, που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου στη Μηλιά Γρεβενών, θα έχουμε τη βράβευση των χαυλιοδόντων της Μηλιάς Γρεβενών από το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Να σημειωθεί ότι το ρεκόρ των μεγαλύτερων προϊστορικών χαυλιοδόντων στον κόσμο έχει ήδη καταρριφθεί δύο φορές από τους χαυλιόδοντες της Μηλιάς Γρεβενών. Η πρώτη ήταν με τους χαυλιόδοντες των 4 μέτρων και 39 εκατοστών, που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη το καλοκαίρι του 1998 και η δεύτερη φορά με τους χαυλιόδοντες των 5 μέτρων και 2 εκατοστών, που ανακαλύφθηκαν πριν από τρία χρόνια.

Τι ζούσε άραγε στα Γρεβενά πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια;

Οι φανατικοί του star trek μοιρίζουν ξεχωριστά


Το Star Trek ειναι μια απο τις λίγες σειρές στον κόσμο με τόσους φανατικούς και τέτοια αποδοχή. Σχολή ολόκληρη έχει δημιουργήσει. Πλέον οι φανατικοί μπορούν όχι μόνο να βλέπουν τη σειρά αλλα να ψεκάζονται με αυτή αφού κυκλοφόρησαν και τα πρώτα επίσημα αρώματα.

Απο την 1 Σεπτέμβη οι παραγγελίες για το Windows 7


Η Microsoft θα μπορεί από την 1η Σεπτεμβρίου να δεχθεί τις πρώτες παραγγελίες για τα Windows 7. Η εξελληνισμένη έκδοση του νέου λειτουργικού συστήματος θα κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου ενώ οι εκτιμώμενες τιμές λιανικής θα είναι, για την έκδοση Windows 7 Home Premium 204,99 ευρώ, για την έκδοση Professional 319,99 ευρώ και για την Ultimate 334,99 ευρώ.
Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Μονο μην ξεχνάτε να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε , με ένα ενεργό link.
Link directory