Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Mοναδική παράκληση μας είναι να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε, με ένα ενεργό link.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Εµπιστοσύνη στους έλληνες ναυτικούς ,

Το 53,7% των µαθητών Τρίτης Λυκείου δεν γνωρίζει ότι ο ελληνόκτητος στόλος είναι από τους µεγαλύτερους στον κόσµο, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Ευγενίδου µε στόχο να γνωρίσουν οι νέοι τις επαγγελµατικές διεξόδους που προσφέρει η ναυτική εκπαίδευση

Ο ελληνόκτητος στόλος πρέπει να συνεχίσει τη στελέχωσή του µε έλληνες αξιωµατικούς, αν θέλει να βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της παγκόσµιας ποντοπόρου ναυτιλίας.

Για να γίνει όµως αυτό, πρέπει οι µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας να µάθουν τις επαγγελµατικές προοπτικές που προσφέρει η ναυτική εκπαίδευση (Σχολές Εµπορικού Ναυτικού) και ιδιαίτερα τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η εµπορική ναυτιλία στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.

Οµως, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Ευγένιου Ευγενίδου, το 53,7% των µαθητών δεν γνωρίζει ότι ο ελληνόκτητος στόλος είναι από του µεγαλύτερους στον κόσµο, ενώ µόλις το 31,1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα µπορούσε να δει τη ναυτική εκπαίδευση ως δεύτερη επαγγελµατική επιλογή. Ολα αυτά, τη στιγµή που η ανεργία µαστίζει τους νέους ανθρώπους και ειδικά όσους κατέχουν πανεπιστηµιακούς τίτλους, από τους οποίους περίπου 200.000 είναι σήµερα χωρίς δουλειά ή εργάζονται προσωρινά σε επαγγέλµατα άσχετα µε το αντικείµενο σπουδών τους. Με στόχο να γνωρίσουν οι νέοι τις επαγγελµατικές διεξόδους που προσφέρει η ναυτική εκπαίδευση, το Ιδρυµα Ευγένιου Ευγενίδου ανέθεσε στο Τµήµα Στατιστικής του Πανεπιστηµίου να πραγµατοποιήσει έρευνα που θα αποτυπώνει τις τάσεις που υπάρχουν σήµερα µεταξύ των µαθητών των λυκείων της χώρας σε ό,τι αφορά τη ναυτική εκπαίδευση και το ναυτικό επάγγελµα.

Ολοκληρωµένη πρόταση
Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων,ΝήσωνκαιΑλιείας, Γιάννης ∆ιαµαντίδης, µιλώντας κατά την παρουσίαση της έρευνας, εκτίµησε ότι µέσα στο 2011 θα υπάρχει µια ολοκληρωµένη πρόταση για τη ναυτική εκπαίδευση.

Η ευρωπαία επίτροποςΜαρία ∆αµανάκη τόνισε στην οµιλία της ότι η ελληνική ναυτιλία είναι ένα από τα ελάχιστα πράγµατα που µας κάνουν περήφανους.

Μιλώντας κατά την παρουσίαση της έρευνας ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ευγενίδου, Λεωνίδας ∆ηµητριάδης - Ευγενίδης, αφού τόνισε ότι «δεν υπάρχει ελληνική ναυτιλία χωρίς έλληνες αξιωµατικούς», επισήµανε ότι «µοναδικό κριτήριο της πρωτοβουλίας αυτής υπήρξε η ακριβής, όσο το δυνατόν, αποτύπωση των τάσεων που κυριαρχούν στην ελληνική νεολαία ως προς τις επιλογές της για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, ιδιαίτερα δε στα ναυτικά επαγγέλµατα». Είπε ακόµη ότι η ιδέα για την πραγµατοποίηση της έρευνας στηρίχθηκε στο αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η χώρα µας διαχρονικά παρουσιάζει, συγκριτικά, πλεονεκτήµατα στον χώρο της παγκόσµιας ναυτιλίας, όπουκατέχει δεσπόζουσα θέση.

Τα συµπεράσµατα της έρευνας
Η έρευνα είναι η πρώτη πανελλήνια σε τόσο µεγάλο δείγµα γι’ αυτόν τον λόγο. Συµµετείχαν σε αυτήν 7.000 µαθητές της Γ΄ Λυκείου όλης της χώρας, δηλαδή σχεδόν το 10% του µαθητικού πληθυσµού της συγκεκριµένης τάξης, από 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας που παρουσίασε ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιά, κ. Ε. Πανάς, το ∆ιαδίκτυο επιλέγει για να ενηµερωθεί σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού το 44,8% των µαθητών, φίλους και γνωστούς το 39,4%, την αγορά εργασίας το 27,3%.

Η εικόνα που έχουν οι µαθητές για την ελληνική ναυτιλία εµφανίζεται πολύ «φτωχή». Συγκεκριµένα, το 53,7% δεν γνωρίζει ότι η ελληνόκτητος ναυτιλία είναι από τις µεγαλύτερες στον κόσµο. Περίπου ο ένας στους δύο δεν γνωρίζει ότι το έργο της ναυτιλίας είναι σηµαντικό. Επίσης, ένας στους δύο εµφανίζεται να έχει θετική άποψη για τη ναυτιλία.

Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

«Δεν υπάρχει ελληνική ναυτιλία χωρίς έλληνες αξιωµατικούς», τόνισε ο πρόεδρος του Ιδρύµατος Ευγενίδου

Αναδημοσιευση Απο τα Νεα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Μονο μην ξεχνάτε να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε , με ένα ενεργό link.
Link directory