Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Mοναδική παράκληση μας είναι να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε, με ένα ενεργό link.

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Sexy Amy Green


Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΑΙΟΜΑΝΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΦΣ(Φενγκ Σούι) είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο μια παράδοση δεμένη με την γη. Η σχέση του γνωστή του ΦΣ με την γη είναι η έκφραση ενός δεσμού, μιας κατανόησης της ροής της ενέργειας στη γη και της συνεργασίας μαζί της.

Αφουγκραζόμενοι την γη συντονιζόμαστε με την ενέργεια του Σύμπαντος, γιατί η ενέργεια αυτή εκδηλώνεται στην ατμόσφαιρα σαν άνεμος, στην γη σαν νερό και έδαφος και στον ουρανό σαν αστέρια.

Η γη είναι μια οντότητα εμψυχωμένη από ενέργεια. Η ενέργεια κυλάει μέσα αυτής και γύρω της. Η ενέργεια σε επίπεδους ανοιχτούς χώρους είναι διαφορετική από την ενέργεια στις περιοχές των βουνών. Η ενέργεια σε μια κοιλάδα διαφέρει από τη ενέργεια ενός οροπεδίου. Ο κάθε τύπος εδάφους συνδέεται με ένα ιδιαίτερο είδος ενέργειας και για να αντιληφθούμε την αρχέγονη ενέργεια του εδάφους και την δύναμη του τόπου πρέπει να ανοιχθούμε στον φυσικό κόσμο.

Τα τοπία μπορούν να μας μιλήσουν αν τα ακούμε. Μπορούν να μας αποκαλύψουν την διάθεσή τους αν τα νοιώθουμε. Μπορούν να μας δείξουν την αληθινή τους φύση αν μάθουμε να τα βλέπουμε και να τα βιώνουμε με την καρδιά.

ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Στο ΦΣ κάθε έδαφος μπορεί να περιγραφεί σαν βουνό ή νερό.Το έδαφος μπορεί να είναι γιανγκ ή γιν, σκληρό ή μαλακό, δυναμικό ή σταθερό. Γιν είναι η ιδιότητα της περιεκτικότητας και της συγκέντρωσης. Γιανγκ είναι η ιδιότητα της επέκτασης και της διασκόρπισης.

Τα βουνά είναι ακίνητα και είναι γιν. Τα νερά είναι δυναμικά και γιανγκ.

Συγκρινόμενα μεταξύ τους τα ψηλά βουνά είναι γιν και τα χαμηλότερα γιανγκ. Τα βουνά με μυτερή κορυφή είναι γιν και με επίπεδη γιανγκ. Η πλαγιά του βουνού που βλέπει προς εμάς είναι γιανγκ, ενώ αυτή που είναι μακριά είναι γιν. Τα βουνά με ομαλές πλαγιές είναι γιανγκ, αυτά με απότομες και γκρεμούς είναι γιν.

Τα βουνά γιανγκ συνδέονται με την ευεργετική ενέργεια ενώ τα γιν με καταστροφική.

Τα βραχώδη βουνά είναι σκληρά. Τα βουνά που καλύπτονται από βλάστηση είναι μαλακά.

Το έδαφος που έχει πετρώδη επιφάνεια είναι σκληρό. Το έδαφος που έχει λασπώδη ή αμμώδη επιφάνεια είναι μαλακό.

Τα βουνά με μυτερές κορυφογραμμές είναι σκληρά, ενώ τα βουνά με ομαλές κορυφογραμμές είναι μαλακά.

Τα σκληρά βουνά έχουν «στερητική» ενέργεια, τα μαλακά έχουν θρεπτική ενέργεια.

Ομαλές πλαγιές και στρογγυλές κορυφές είναι τόποι θρεπτικής ενέργειας.

Τα σκιερά μετακινούμενα σχήματα πάνω στις πλαγιές των βουνών είναι σημάδια καλής ενέργειας. Όταν τα κινούμενα σύννεφα δημιουργούν περιοχές φωτός και σκιάς στις πλαγιές των βουνών λέγεται ότι η ενέργεια της γης και του Ουρανού ενώνονται.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την ομίχλη και τα σύννεφα. Όταν ένα μέρος μιας βουνοκορφής καλύπτεται προσωρινά από σύννεφο ή ομίχλη σχηματίζοντας την εικόνα κρυμμένων βουνών, είναι σημάδι κίνησης της ενέργειας.

Η ομίχλη και τα σύννεφα είναι ενέργεια του ουρανού και όταν αγκαλιάζουν τα βουνά δημιουργείται θρεπτική ενέργεια και κυκλοφορεί.

Οι πλαγιές των βουνών που βρίσκονται μόνιμα στην σκιά είναι επιβλαβείς γιατί δεν δέχονται την ενέργεια γιανγκ του ήλιου.

Μια περιοχή με πράσινα βουνά είναι κατάλληλος τόπος για να ζούμε.

Η εδαφική αρμονία είναι η ισορροπία των γιανγκ και γιν, του βουνού και του νερού.

Επίσης η ομίχλη και τα σύννεφα πολλές φορές αγκαλιάζουν τα βουνά και δημιουργούν θραπτική ουράνια ενέργεια.

Το νερό που πέφτει από μεγάλο ύψος όπως στους καταρράκτες είναι γιν.

Το νερό που συγκεντρώνεται είναι γιαγνκ. Το νερό που κυλάει γρήγορα όπως ο χείμαρρος είναι γιν και τα ήρεμα νερά είναι γιανγκ. Το νερό που ανυψώνεται όπως τα κύματα είναι γιν και αυτό που χώνεται στην γη είναι γιανγκ. Οι πηγές είναι γιανγκ.

Το νερό που συνδέεται με την γη είναι ευεργετικό. Οι πηγές και τα υπόγεια νερά έχουν ζωτική ενέργεια.,

Τα γιν νερά είναι καταστροφικά τα γιανγκ δημιουργικά.

Σε ένα μέρος όπου υπάρχουν μόνο βουνά και όχι νερό, η ενεργειακή ροή θα είναι φυσιολογικά μειωμένη.

Για να έχει ο τόπος δύναμη η ενέργεια δεν πρέπει να είναι στάσιμη, αλλά ούτε πρέπει να σκορπίζεται.

Ο σπινθήρας του γιανγκ μέσα στο γιν και ο σπινθήρας του γιν μέσα στο γιανγκ έλκουν τις αντίθετες ενέργειες και έτσι συγκεντρώνεται η δύναμη.

Στο ΦΣ μια γενική αρχή είναι να αυξάνουμε το περιβάλλον γιανγκ και να μειώνουμε το γιν.

Εδώ τα γιν και γιανγκ δεν θεωρούνται σαν συμπληρωματικά, αλλά σαν αντίθετα. Έτσι το γιν συνδέεται με την ασθένεια, την φθορά και τον θάνατο, ενώ το γιανγκ με την γέννηση, την θρέψη και την ζωή. Σκοπός είναι να μεγιστοποιήσουμε τις γιανγκ (ζωοποιές) ιδιότητες και να ελαχιστοποιήσουμε τις γιν (θανατηφόρες) ιδιότητες.

Οι καλύτερες συνθήκες για το ΦΣ υπάρχουν όταν ένα περιβάλλον περιέχει ταυτόχρονα βουνά γινγκ και νερά γιανγκ.

ΑΝΕΜΟΣ

Ο άνεμος είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο ΦΣ. Επειδή είναι περαστικός είναι μεταφορέας ορμητικής ενέργειας. Οι άνεμοι που είναι δυνατοί και απότομοι είναι γιν. Είναι μεταφορείς καταστροφικής ενέργειας. Αντίθετα οι απαλοί άνεμοι μεταφέρουν θρεπτική ενέργεια.

Οι άνεμοι που στροβιλίζονται ή δημιουργούν αγωγούς είναι καταστροφικοί γιατί ξεριζώνουν την ενέργεια και την μεταφέρουν μακριά αφήνοντας την γη γυμνή.

Όταν ο άνεμος χτυπάει τα δένδρα κοντά σε ένα σπίτι τα δένδρα λυγίζουν και είναι σαν να κτυπούν και αυτά το σπίτι.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Η βλάστηση συνδέεται με την ζωτική δύναμη. Μια περιοχή που δεν συντηρεί την βλάστηση έχει έλλειψη ζωτικής ενέργειας.

Όταν σε μια περιοχή η φυτική ζωή είναι πολύ πυκνή περιοχή έχει υπερβολική γήινη ενέργεια και όχι αρκετή ουράνια.

Το μεγάλο υψόμετρο και το ψυχρό κλίμα μειώνουν την βλάστηση και τέτοια μέρη έχουν χαμηλή γήινη ενέργεια.

Μια περιοχή με άγρια ζώα έχει συνήθως θρεπτική ενέργεια. Τα ζώα σαν πιο ευαίσθητα στην ενέργεια του εδάφους μπορούν να μας προσφέρουν σημαντική καθοδήγηση σχετικά με το που βρίσκονται οι συγκεντρώσεις ενέργειας. Από τα ζώα η αλεπού, ο λύκος, το ελάφι είναι πιο ευαίσθητα στην ενέργεια της γης. Είναι καλή η περιοχή που εμφανίζονται τέτοια ζώα.

Η χρήση του εδάφους επηρεάζει την ροή της ενέργειας στην περιοχή. Εξαιτίας της χρήσης του εδάφους το ΦΣ μπορεί νάναι καλό ή κακό

Το έδαφος που χρησιμοποιείται για καλλιέργεια, θεραπεία, πνευματική ανάπτυξη, μάθηση και αρμονική αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων φέρνει θρεπτική ενέργεια στην περιοχή.


Εκφράσεις του Τζι:


ΟΥΡΑΝΙΟ

ΤΖΙ

ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Συμπαντικό Τζι
 • Άστρολογία
 • Ήλιος, Σελήνη και Πλανήτες
 • Κύκλοι Αλλαγής
 • Πνευματική Καθοδήγηση

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Ηλιόφως
 • Σύννεφα και βροχή
 • Άνεμος
 • Εποχές

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΤΖΙ

ΤΟ ΤΖΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 • Πολιτισμός και Κουλτούρα
 • Κοινωνία και Ψυχολογία
 • Γείτονες
 • Σύντροφος, οικογένεια, συγγενείς
 • Τοπικά Συμβάντα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Αναμνήσεις και Οράματα
 • Ιδανικά και Πίστεις
 • Προσωπικότητα και Ολότητα
 • Ευαισθησία
 • Υγεία και Ζωτική Δύναμη

ΓΗΙΝΟ

ΤΖΙ

ΦΥΣΙΚΟ

ΤΖΙ

 • Βλάστηση και Τοπίο
 • Βουνά και Κοιλάδες
 • Χερσότοποι και Κοιλάδες
 • Ποτάμια και Θάλασσες
 • Γεωμαντικές Ενέργειες
 • Γήινες Ενέργειες
 • Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος

ΤΖΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ

 • Εξωτερικό Τεχνικό Περιβάλλον
 • Κατασκευές σε Τόπους Δύναμης
 • Εσωτερικό Περιβάλλον
 • Χρώμα, Φως και Ήχος
 • Εσωτ. Διακόσμηση, Διάταξη, Αναλογίες
 • Ηλεκτρομαγνητικό Τζι


Rc-Cafe

Υβριδικό πρωτότυπο Toyota MR2

Το εντυπωσιακό MR2 που χρησιμοποιεί υβριδική τεχνολογία
Στην έκθεση του Τόκιο παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο βασισμένο σε μοντέλο προηγούμενης γενιάς. Πρόκειται για το MR2 της Toyota του οποίου η παραγωγή σταμάτησε το 2007. Το μοντέλο ονομάζεται Toyota MR2 Sports Hybrid Concept και αποδίδει κοντά στα 400 άλογα με υβριδική τεχνολογία.
Το μοντέλο δημιουργήθηκε από την ιαπωνική αγωνιστική ομάδα που ακούει στο όνομα Gazoo Racing, και λαμβάνει μέρος σε 24ωρους αγώνες στο μαγικό Nurburgring, και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο concept χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα που σε χαμηλές ταχύτητες κινεί αποκλειστικά τους εμπρός τροχούς. Όταν όμως το πόδι του οδηγού βυθίσει το γκάζι, ο V6 κινητήρας των 3,3 λίτρων παίρνει φωτιά. Αυτός βρίσκεται στο κέντρο και αποδίδει ούτε λίγο ούτε πολύ 392 ίππους (μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα). Το αμάξωμα που έχει ενισχυθεί όπου χρειάζεται, ζυγίζει αρκετά παραπάνω από το αρχικό μοντέλο (επίσης λόγω του μεγάλου κινητήρα καθώς και της υβριδικής τεχνολογίας), με το συνολικό βάρος να αγγίζει τα 1.500 κιλά. Αυτό όμως καθόλου δεν αποτρέπει το MR2 Sports Hybrid Concept να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χ.α.ω. σε μόλις 4,5 δλ., ενώ τέλος, η αγωνιστική ομάδα δεν έχει ανακοινώσει αν θα λάβει μέρος σε αγώνες με αυτό.

πιο χρώμα μας συγκινεί , μας εκφράζει και ταιριάζει με την ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ μας

To χρώμα μας συγκινεί και μας εκφράζει. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Έχει αποδειχτεί ότι οι προτιμήσεις μας είναι έμφυτες. Μπορούμε να πούμε ότι το χρώμα είναι ταυτόχρονα μια θετική και μια αρνητική δύναμη. Το χρώμα είναι κραδασμός, κραδασμός είναι κίνηση, κίνηση είναι δραστηριότητα μιας θετικής ή αρνητικής δύναμης. Ο δημιουργικός κραδασμός και ο καταστρεπτικός κραδασμός προέρχονται από την ίδια πηγή. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτήν την ενέργεια.

Ας δούμε τις επιδράσεις 5 βασικών χρωμάτων στην ψυχολογία του ανθρώπου:

ΓΑΛΑΖΙΟ: Είναι το χρώμα του πνεύματος. Το σύμβολό του στοχασμού, της προσευχής και του ουρανού. Σχεδόν κάθε είδος γαλάζιου είναι καλό αλλά οι βαθύτερες αποχρώσεις του είναι καλύτερες. Το ανοιχτό γαλάζιο δείχνει μικρό βάθος και έναν αγώνα προς την ωριμότητα. Εκείνοι με την βαθιά απόχρωση γαλάζιου έχουν βρει το έργο τους κι έχουν συμμετοχή σ' αυτό. Είναι κυρίως πνευματικά προσανατολισμένοι. "Το γαλάζιο είναι το χρώμα της συμπαντικής έλξης" σύμφωνα με τον Μπίρρεν. Είναι, ακόμα, το χρώμα της απελευθέρωσης, του συντηρητισμού και της αποδοχής των υποχρεώσεων.

ΠΡΑΣΙΝΟ: Είναι ο κραδασμός της ζωής στην ανάπτυξη. Το καθαρό σμαραγδένιο πράσινο, ιδιαίτερα αν έχει μια χροιά γαλάζιου, είναι το χρώμα της θεραπείας. Είναι χρήσιμο, δυνατό και φιλικό. Έχει την συμπαντική έλξη της φύσης με την αίσθηση της ισορροπίας και της ικανότητας. Όσοι αγαπούν το πράσινο πιθανόν κατοικούν στο μεγάλο δάσος της ανθρωπότητας. " Είστε ένας αξιοσέβαστος γείτονας, κατασκευαστής σπιτιών, γονέας, ψηφοφόρος, κηδεμόνας, συνεργάτης". Η "πράσινη" προσωπικότητα προσπαθεί να υπερνικήσει την αντίθεση με σκοπό να επιτύχει αναγνώριση.

ΚΙΤΡΙΝΟ: Είναι το χρώμα της ενέργειας ή του σεξ. Μπορούμε ν' αποδώσουμε στο κίτρινο τα θετικά στοιχεία της δημιουργικότητας, εφευρετικότητας, επινοητικότητας, ανεξάντλητης ενέργειας, δύναμης ισχύος, θάρρους, αυτοπεποίθησης και δύναμης του χαρακτήρα. Επίσης, σ' αυτό αποδίδονται τα αρνητικά χαρακτηριστικά της διαμάχης, εριστικότητας, δογματικότητας και του θυμού. Το άτομο που προτιμά το κίτρινο έχει την τάση να είναι απόμακρο από τους άλλους. Έχει τις καλύτερες προθέσεις αλλά σπάνια κάνει οτιδήποτε γι' αυτές. Το να απορρίπτει κανείς το κίτρινο, είναι σαν να απορρίπτει το καινούριο και την καινοτομία.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Είναι το χρώμα του ήλιου. Είναι ένα ζωτικό και γενικά ένα ωραίο χρώμα που δείχνει περίσκεψη και ενδιαφέρον για τους άλλους. Το χρυσαφένιο πορτοκαλί είναι ζωτικό και δείχνει αυτοέλεγχο. Ενώ το καφετί πορτοκαλί δείχνει μία έλλειψη φιλοδοξίας και μία στάση αδιαφορίας. Το άτομο που προτιμά το πορτοκαλί θέλει να επιτύχει σε οτιδήποτε ασχολείται. Αναζητά την διέγερση και αναζητά να βιώσει πλήρως την ζωή. Είναι ένα πνεύμα που αγαπά την ελευθερία, που χαίρεται να έρχεται σ' επαφή με τους άλλους, είναι εκ φύσεως ενθουσιώδες και ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε νέο και συναρπαστικό. Αυτό το άτομο είναι αισιόδοξο για το μέλλον του, αναζητώντας να επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες του και έχει πολλά ενδιαφέροντα.

ΚΟΚΚΙΝΟ: Είναι ένας κραδασμός ώθησης που συνδέεται με την επιθετικότητα και την κατάκτηση. Είναι ένα ερεθιστικό χρώμα. Ο κόκκινος κραδασμός είναι το πνεύμα της δραστηριότητας, μια κινητήρια επιρροή. Μια προτίμηση γι' αυτό το χρώμα τονίζει μια δυνατή σεξουαλική ορμή, μια δημιουργικότητα, μία επιθυμία για νέα πράγματα και νέους φίλους, για ταξίδια και αλλαγές ακόμα και στο περιβάλλον. Στην αρνητική του όψη υπάρχει μία επιθετική, πολεμοχαρής στάση, εγωκεντρικότητα και αστάθεια. Μπορεί να υποδηλώνει ενδιαφέρον για τα μυστικιστικά και τα απόκρυφα. Οι "κόκκινες" προσωπικότητες θέλουν να είναι οι εμπειρίες τους τέλειες και πλήρεις.

Το χρώμα είναι η ουσία της δύναμης και της ζωής γύρω μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε χρωματικό κραδασμό εποικοδομητικά ή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε καταστροφικά. Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε σε αρμονία με την δημιουργική δύναμη ή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε εγωιστικά και για ιδιοτελείς σκοπούς. Η επίγνωση αυτής της αρχής μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερες ικανότητες για περισσότερη αρμονία
rc-cafe

Aποταμιεύετε τα χρήματα σας με στύλ....


KΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ (ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ)

(ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ)(Κρητική Λαγωνίκα, Λαγωνικό της Κρήτης)
Cretan Hound, Hound of Crete

IΣΤΟΡΙΚΑ (& προϊστορικά) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρωτόγονη λαγωνική φυλή, η ύπαρξή της στην Κρήτη είναι τεκμηριωμένη σε γραπτά και καλλιτεχνικά ευρήματα που χρονολογούνται εδώ και περισσότερα από 3500 χρόνια τουλάχιστον. Αγαπήθηκε & καλλιεργήθηκε με επιμέλεια από τον Μινωικό πολιτισμό και συνδέθηκε όχι μόνο με αυτόν, αλλά και με προϊστορικές παραδόσεις για τον ερχομό της «Μεγάλης Θεάς» που έφερε στη μεγαλόνησο όλα τα αγαθά. Μεταλλικό διάτρητο προϊστορικό εύρημα που εκτίθεται στο περίφημο για τις αρχαιότατες συλλογές του Μουσείο του Ηρακλείου και προέρχεται από τα Μάλλια, απεικονίζει αδιαμφισβήτητο Κρητικό Λαγωνικό που στέκεται στην πλώρη του πλοίου της θεάς. Η «Μεγάλη Θεά» ίσως είναι μια ακόμη μυθολογική εκδοχή της Ευρώπης, την οποία ο Δίας έφερε στην Κρήτη και έκανε μητέρα των τριών βασιλέων, Μίνωα, Γλαύκου & Ραδάμανθυ. Η Κρητική λαγωνίκα συνοδεύει τον Κρητικό λαό από τις εποχές των μύθων λοιπόν (ή, καλύτερα, της Μυθιστορίας) και αφότου ως θαλασσοκράτορες όργωναν τα κύματα της Μεσογείου με τα περήφανα ποντοπόρα τους πλοία και με κάποιο Κρητικό Λαγωνικό στην πλώρη πιθανότατα, διάβαιναν τις Ηράκλειες στήλες για την Ατλαντίδα και άπλωναν πανιά για την ήπειρο πέρα από τον Ατλαντικό. H αρχαιολογική σκαπάνη, ακόμη, και στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Θήρα, την Τροία και τις Μυκήνες, μόλις την κορυφή του παγόβουνου έχει αγγίξει. Οι κρητικοί σφραγιδόλιθοι λένε την δική τους ιστορία για το λαγωνικό της μεγαλονήσου, την τετράποδη τροφό των θεών. O αείμνηστος καθηγητής Μαρινάτος, που απεκάλυψε το φέγγος των ευρημάτων της Σαντορίνης, παρέδωσε στην σύγχρονη ανθρωπότητα ένα Μινωικό τετράποδο θησαυρό, τον σκύλο της Κρήτης. Τον ύμνησε και ο ίδιος όπως τον ύμνησαν και οι αρχαίοι, για την εξοχότητα των αρετών και την ισχύ του γονιδιακού του πλούτου, που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετέδιδε τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του (τις αρετές του στο κυνήγι και την ομορφιά του) σε όλους τους απογόνους του, ακόμα και όταν ζευγάρωνε με άλλες φυλές, όπως μας λένε οι ιστορικοί συγγραφείς της αρχαιότητας. Ο Μινωικός πολιτισμός, στην ακμή του, κυριαρχούσε στο Αιγαίο (Κυκλάδες, Μυκήνες, Αττική-υποτελείς Αθήναι) και στη Μεσόγειο, φθάνοντας μέχρι την Ιβηρική, τα βρεττανικά νησιά και εκείθεν, όπως φαίνεται από τόσες τοπικές ποικιλλίες επιγόνων. Και μαζί του, κυριαρχούσε σ΄ όλο τον τότε γνωστό κόσμο, και ο Λαγωνικός της Κρήτης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως όλοι οι αυθεντικοί και αρχέγονοι θηρευτικοί τύποι σκύλων που προηγήθηκαν της ειδίκευσης που καλλιέργησε ο άνθρωπος, ο Κρητικός χρησιμοποιεί και την όσφρηση και την όραση στο κυνήγι, ανιχνεύοντας, καταδιώκοντας και ιχνηλατώντας το θήραμά του-που είναι το δυσκολότερο όλων στη σύλληψη: o λαγός. Τα καλύτερα και πιστότερα στον τύπο δείγματα είναι αυτά που πιάνουν κιόλα το λαγό, όπως έκαναν την εποχή που άνθρωπος δεν είχε την (εκφυλιστική για το κυνηγόσκυλο) ευκολία του πυροβόλου όπλου και απλώς συνεπικουρούσε στο κυνήγι με τόξα και βέλη, ακόντια και δίχτυα σύλληψης, σε συνδυασμό με ενέδρες (παγάνες) και ποδοβολητά που έριχναν το θήραμα πάνω στους θηρευτές (όπως γίνεται ακόμα σήμερα με τους «beaters» του εδάφους και των θάμνων στο παραδοσιακό κυνήγι στην Αγγλία). Και τότε και τώρα και πάντα ο άριστος σκύλος, ο απώτατος εκτροφικός στόχος, το αντικείμενο θαυμασμού, ο απόλυτος σκύλος κυνηγίου, είναι ο συλληπτικός θηρευτής, το λαγωνικό που πιάνει «λαγούς στον αέρα» και οι πρώτοι διδάξαντες δεν είναι άλλοι από τους αρχαιοελληνικούς λαγωνικούς. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση είχαν οι Κρήσσαι, που ακόμα έχουν ένα μοναδικό, αρχέγονο τρόπο να απομυζούν το εναέριο ή εδαφιαίο ίχνος, ακόμα και με το να το «γεύονται» από τις πέτρες και τα βότσαλα. Όλες οι αισθήσεις του θηρευτή σκύλου σε εγρήγορση, χωρίς να εξασθενεί καμμιά, όταν νιώσει την παρουσία του λαγού στρίβει την ουρά με ένταση και οι μυώνες του συσφίγγονται αντανακλαστικά, κλάσματα δευτερολέπτου πριν παραδοθεί ολόκορμα και ολόψυχα (όσοι πιστεύουν ότι οι σκύλοι δεν έχουν ψυχή μάλλον δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους σκύλο) στην αμείλικτη καταδιώξη, εκεί, στο ανελέητο έδαφος της Κρήτης, στα ρουμάνια, τα λαγκάδια, τα γκρέμια, τα φαράγγια, τις χαράδρες, τα οροπέδια που σμίλεψαν αυτό το ασύγκριτο πλάσμα, πιθανότατα το αρχαιότερο καθαρόαιμο της Ευρώπης. Η ήπειρός μας πήρε το όνομά της από το βασιλιά που τον θήλασε μια λαγωνίκα της Κρήτης! Εκεί, στην περήφανη και πανέμορφη, λεβεντογέννα πατρίδα του, το υπέροχο κυνηγόσκυλο κρύβεται από τα ζηλόφθονα βλέμματα αμέτρητους αιώνες, κυνηγώντας τη μοναδική πανίδα του νησιού , τα - σπάνια πια -«αγρίμια» (κρι-κρι), το λεβέντικο επίσης και «άπιαστο» λαγό, τη βίδρα, το ζαρκάδι, το λύγκα, την αλεπού. Πάνω απ' όλα βέβαια, το λαγό. Ήπιος στο σπίτι, ακατάβλητος και μαχητικός στο κυνήγι, αριστοκρατικός στους τρόπους, πρωτόγονος σε ένστικτα, ξεχωριστός σε συμπεριφορά, καθαρός, συνεσταλμένος «σαν κρητικό κοπέλλι», όμορφος και δαχτυλιδομεσάτος σαν τον πρίγκηπα των κρίνων της Κνωσσού, τρυφερός με τους δικούς του, προστατευτικός με τα του οίκου του, συγκρατημένος με τους ξένους, αμείλικτος με τα επιβλαβή, ακούραστος σύντροφος στα παιχνίδια των παιδιών, συνοδός των αλόγων, των κοπαδιών και των «καματερών», ανεκτικός ακόμη και με τις γάτες του δικού του σπιτικού, λιγομίλητος, σεμνός, ολιγαρκής, ο σκύλος της Κρήτης «έχει όλες τις αρετές ενός κρητικού παλληκαριού, χωρίς (ψευτο) παλικαρισμούς. Και όλες τις αρετές του ανθρώπου, χωρίς τις κακίες του» θα λέγαμε, παραφράζοντας τον Βύρωνα.

ΜΟΡΦΗ

Λυγερόκορμος, συνδυασμός λαγωνικού και ιχνηλάτη σε κατασκευή, ιδιαίτερα αλαφροπόδαρος και αλαφροπάτητος (τα πέλματά του μοιάζουν με του λαγού και όχι με της γάτας, για μεγαλύτερη ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη). Έχει λεπτή αλλά χαλύβδινη οσφύ και είναι χαλκέντερος σαν το μυθικό Τάλω, σμιλεμένος ιδανικά για ευελιξία και ταχύτητα πάνω σε δύσβατο έδαφος. Η κεφαλή είναι επιμήκης, σφηνοειδής και στεγνή, με λεπτό δέρμα, όρθια και πολύ ευκίνητα αυτιά που διπλώνουν προς τα πίσω στον καλπασμό. Το τρίχωμα είναι κοντό, σφιχτό και σε πολλά χρώματα. Η ουρά φτάνει τους ταρσούς και στο κάτω μέρος της έχει μακρύτερο τρίχωμα. Σε ηρεμία πέφτει προς τα κάτω χωρίς αγκυλώσεις και σπασίματα, σε εγρήγορση ανεβαίνει προς τα πάνω σε καμπύλη και κουλουριάζει όταν ο σκύλος είναι σε ένταση. Ο κορμός είναι μακρύτερος από το ύψος του σκύλου και ο θώρακας εκτείνεται πολύ προς τα πίσω, χωρίς να είναι ούτε πολύ βαθύς ούτε πολύ φαρδύς. Οι γωνιώσεις εμπρός-πίσω είναι αρμονικές μεταξύ τους και όχι υπερβολικές, ο σκελετός είναι ελαφρύς, ο σκύλος λεπτός, μυώδης και νευρώδης, με επιμήκεις μυώνες. Η οσφύς είναι ελαφρά καμπυλωτή, κοντή, στεγνή αλλά πανίσχυρη, η λεκάνη μακριά και σφιχτοδεμένη, με ισχυρή μυική ανάπτυξη. Το ύψος είναι 60 και πλέον εκατοστά για αρσενικά, 50 και πλέον για θηλυκά ζώα στο ακρώμιο. Βάρος: ανάλογο με το μέγεθος, 15-25 κιλά. Παχύσαρκα, λυμφατικά, αδέξια, βαριά δείγματα αποκλείονται. Χρώμα: λευκό, υπόλευκο, ανοιχτόξανθο, υπόξανθο, γκρίζο, μαύρο ή ραβδωτό, δίχρωμο ή μονόχρωμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Αφοσιωμένος, ευγενής, ήπιος αλλά αμείλικτος στο κυνήγι, ποτέ υπερβολικά διαχυτικός με αγνώστους, εκ φύσεως διερευνητικός, ανεκτικός, διακριτικός, οξύνους, με έντονη περιέργεια για το περιβάλλον. Γαυγίζει σπάνια αλλά θα ειδοποιήσει για ξένη προσέγγιση στο χώρο του. Συμβιώνει με τους άλλους σκύλους του σπιτιού αλλά τα ξένα ζώα, ιδιαίτερα τα μικρόσωμα, μπορεί να προκαλέσουν το ένστικτο καταδίωξης του Κρητικού λαγωνικού, που είναι ισχυρότατο. Στο αγρόκτημα εξολοθρεύει αρουραίους και άλλα επιβλαβή, ενώ δεν είναι αδιάφορος για το φτερωτό θήραμα, αλλά αυτό το είδος κυνηγιού αμβλύνει την ακρίβεια και τις ικανότητές του. Η φύση του αναδεικνύεται μέσα από την πρόκληση της καταδίωξης ενός αντιπάλου με την ευστροφία, την ταχύτητα, την ευελιξία και την πονηριά του λαγού. Υγιής και εύρωστη, η κρητική λαγωνίκα είναι μια φυλή με υψηλό όριο ζωής, εύκολη στην φροντίδα και την συντήρησή της, αρκεί να έχει άφθονη φυσική άσκηση, ελευθερία καλπασμού και σεβασμό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της - δηλαδή, τα κυνηγετικά ένστικτα, την ιδιαίτερη φυσιολογία και συμπεριφορά, τα πρωτόγονα χαρακτηριστικά και την περηφάνια του αρχαίου λαγωνικού.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ (Cretan Hound)
ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (Breed Standard)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ομάδα 5 (Σπιτζ & Πρωτόγονοι σκύλοι)
Τομέας 7 (Πρωτόγονοι Κυνηγετικοί Σκύλοι)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Ελληνική. Ιδιαίτερη πατρίδα του η μεγαλόνησος Κρήτη, όπου η φυλή υφίσταται αναλλοίωτη τουλάχιστον επί πέντε χιλιετίες. Ευρήματα που απεικονίζουν τον Κρητικό λαγωνικό σκύλο και αναφορές στις Κρήσσες κύνες χρονολογούνται ήδη από την προϊστορική περίοδο του Αιγαιακού πολιτισμού, την Κυκλαδική, Μινωική & Μυκηναϊκή τέχνη και τα Ομηρικά έπη.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ργα τέχνης που απεικονίζουν τον Κρητικό σκύλο δίωξης εμφανίζονται ήδη από τους προϊστορικούς οικισμούς της μεγαλονήσου που προηγήθηκαν του Μινωικού πολιτισμού (3200-1700 π.Χ). Μεταλλικό εύρημα που απεικονίζει το πλοίο της «Μεγάλης Θεάς» φέρει επί της πλώρης την χαρακτηριστική φιγούρα του Κρητικού λαγωνικού. (Μουσείο Ηρακλείου). Σφραγιδόλιθοι, κεραμικά & μεταλλικά σκεύη, διακοσμητικά αντικείμενα, γλυπτά και τοιχογραφίες αλλεπάλληλων ιστορικών περιόδων παραδίδουν απαράλλακτη την μορφή του Κρητικού λαγωνικού έκτοτε και ανά τους αιώνες. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η μινωικής τεχνοτροπίας νωπογραφία της Θήρας, που απεικονίζει τον αυθεντικό τύπο της φυλής. Ο διακεκριμένος αρχαιολόγος καθηγητής Σ. Μαρινάτος αφιέρωσε εκτεταμένα πονήματα σε αυτό το ζωντανό μνημείο της Ελλάδος, πιστοποιώντας την αδιάσπαστη ιστορική του συνέχεια και την διατήρησή του στο νησί, με τα ίδια μορφολογικά και εργασιακά χαρακτηριστικά, έως τις μέρες μας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρωτόγονος λαγωνικός σκύλος δίωξης, λυγερόκορμος, νευρώδης, αθλητικός, ταχύς. Ορθόωτος, λειότριχος, μακρυσκελής, με επιμήκη, σφηνοειδή κεφαλή και κυκλοτερή ουρά. Μυϊκή διάπλαση ισχυρή, ανεπτυγμένη κατά μήκος και λεπτόγραμμη. Εύστροφος, ευλύγιστος, εύρωστος, επιδέξιος, με αστραπιαίες αντιδράσεις και ταχύτατο καλπασμό, ο Κρητικός Λαγωνικός κυνηγά το λαγό (και το αγριοκούνελο) μόνος ή ζευγαρωτά χρησιμοποιώντας την όραση αλλά και την όσφρηση. Ανθεκτικός και αποτελεσματικός σε όλα τα εδάφη και ιδιαίτερα τα βραχώδη και δύσβατα όπου αναδεικνύονται οι ικανότητές του στην αναρρίχηση, ερευνά, ξεφωλιάζει και καταδιώκει το θήραμα με ορμητικότητα και εξαιρετική ευελιξία, ικανός ακόμη και να το συλλάβει. Δίνει «φωνή» (η οποία είναι ιδιάζουσα: λεπτή, θρηνώδης και μάλλον χαμηλής έντασης) κατά τον οπτικό εντοπισμό του θηράματος και στην καταδίωξη. Λιτοδίαιτος οργανισμός με ισχυρή κράση και ζωηρή ιδιοσυγκρασία, είναι ικανός για πολύωρη εργασία ακόμα και στις πιο απόκρημνες ορεινές περιοχές της πατρίδας του, όπου στο παρελθόν κυνηγούσε επίσης και το αγριοκάτσικο με επιτυχία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Eναργής, ευφυής, ευγενής, στο κυνήγι ορμητικός, επίμονος, γενναίος και ακαταπόνητος («διάπονος»), στο σπίτι ήπιος, υπάκουος, καλότροπος, συντροφικός, εύχαρις. Με τους ξένους συγκρατημένος, με τους οικείους του τρυφερός, εκδηλωτικός και αφοσιωμένος, συμβιώνει ήρεμα με τα άλλα ζώα του σπιτιού και του αγροκτήματος («πάριππος»=συνοδός των ιππέων κατά την αρχαιότητα) και γενικά η συμπεριφορά του είναι ισορροπημένη και αξιόπιστη. Ωριμάζει αργά και είναι έντονα ενστικτώδης. Οι αισθήσεις του είναι ιδιαίτερα οξυμένες και έχει μεγάλη αντίληψη, ζωντάνια και οξυδέρκεια. Παρατηρητικός, προσεκτικός, περίεργος και ερευνητικός, εκπαιδεύεται εύκολα στις εντολές με οπτικά σήματα και στον έλεγχο εξ΄ αποστάσεως. Στην αρχαιότητα θεωρείτο άριστος στο κυνήγι της ελάφου, του αγριοχοίρου και αυτής της άρκτου. Η χρήση του σε φτερωτά θηράματα αντενδείκνυται τελείως: κάνει το σκύλο νωθρό και αδιάφορο γιατί είναι κάτω από τις ικανότητές του. Είναι πλασμένος για την καταδίωξη και μόνο μέσα από αυτήν αναδεικνύεται σωματικά και διανοητικά.

KEΦΑΛΗ

Επιμήκης, σφηνοειδής, καλοσμιλεμένη (ιδιαίτερα κάτω από τα μάτια), με κρανίο και ρύγχος κατά προτίμηση ισομήκη. Άξονες παράλληλοι ή ελαφρότατα αποκλίνοντες. Η οροφή του κρανίου είναι ελαφρότατα καμπύλη και πεπλατυσμένη, όπως και οι παρειές, που συγκλίνουν ευθεία προς τα εμπρός. Οι πλευρές του κρανίου είναι ελαφρώς καμπύλες. Κρανιομετωπική γωνία ομαλή, προοδευτική και αβαθής, οφρυιακά τόξα μετρίως ανεπτυγμένα, μετωπική αύλακα εμφανής μεταξύ των ματιών και προοδευτικά ελαττούμενη προς την οροφή του κρανίου, ινιακή απόφυση ελάχιστα εμφανής.

Ρύγχος

Σφηνοειδές, με ρινικό κάλαμο ευθύγραμμο, ομαλά συγκλίνον προς το ακρορρίνιο, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, υγρό, ελαστικό και με ορθάνοικτα ρουθούνια. Προεξέχει από την γραμμή των χειλέων και είναι σκουρόχρωμο (μαύρο και στα καστανόχρωμα δείγματα, σκούρο καφέ).

Οφθαλμοί

Μετρίου μεγέθους, αμυγδαλωτού σχήματος, τοποθετημένοι έτσι ώστε να κοιτούν κατευθείαν εμπρός, ελαφρότατα λοξοί. Χρώμα οφθαλμών σκούρο, καλή χρωστική βλεφάρων.

Στοματική κοιλότης

Γνάθοι ισχυρές, άρτιες και κανονικές οδοντοστοιχίες που σχηματίζουν ψαλιδόσχημο δάγκωμα (το λαβιδόσχημο ανεκτό). Δόντια καλοανεπτυγμένα και υγιή. Το άνοιγμα του στόματος και των χειλιών είναι βαθύ. Χείλη λεπτά, σφιχτά, μαύρα (στα καστανόχρωμα δείγματα μπορεί να είναι καφέ) χωρίς χαλάρωση.

Αυτιά

Μέσου μεγέθους, τριγωνικά, όρθια, φαρδιά στη βάση, φύονται υψηλά και φέρονται ελαφρώς κωνικά προς τα εμπρός. Στις άκρες τους είναι μυτερά και μόλις ελαφρότατα στρογγυλεμένα. Το δέρμα στα πτερύγια είναι λεπτό, οι μύες πολύ ανεπτυγμένοι και ο χόνδρος ισχυρός. Τα αυτιά είναι πολύ ευκίνητα, ζωηρά και ευθυτενή. Ανάλογα με την περίσταση, ο σκύλος τα κινεί στρέφοντάς τα και προς τα πλάγια ή πίσω και τα διπλώνει εφαπτόμενα του λαιμού. Η κοπή των αυτιών απαγορεύεται.

ΛΑΙΜΟΣ

Στεγνός, μυώδης, με ελαφρό αυχενικό τόξο.

ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΚΡΑ

Ωμοπλάτες μακριές, κεκλιμένες προς τα πίσω και μυώδεις χωρίς να είναι ογκώδεις. Τα ακρώμια προεξέχουν ελαφρά. Βραχίονες λίγο βραχύτεροι σε μήκος από τις ωμοπλάτες. Η γωνίωση που σχηματίζεται στην άρθρωση του ώμου είναι μέτρια. Σκέλη ίσια, νευρώδη, μακριά, με ελαφρά αλλά ισχυρά οστά ωοειδούς διατομής. Καρποί ισχυροί αλλά όχι διεσταλμένοι, μετακάρπια ελαστικά, επιμήκη, ελαφρώς κεκλιμένα. Πέλματα μεγάλα, ωοειδή, με δάκτυλα μακριά και ισχυρά, δυνατά γαμψά νύχια και σκληρούς, ανθεκτικούς πίλους.

ΣΩΜΑ

Κορμός μυώδης, μακρύς, στεγνός, ισχυρός αλλά όχι βαρύς. Το βάθος του δεν φθάνει μέχρι τους αγκώνες. Στέρνο μέτρια ευρύ, αρκετά βαθύ, στέρνο όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προς τα εμπρός αλλά προς τα πίσω και κάτω. Θώρακας πολύ καλά εκτεταμένος προς τα πίσω, πλευρές τοξοειδείς και στην περιοχή του αγκώνα (πρόσθιο κατώτερο τμήμα) πεπλατυσμένες προς τα μέσα. Το βαθύτερο σημείο του στέρνου βρίσκεται πίσω από τα ακρώμια. Ράχη ισχυρή, νευρώδης, μυώδης, επιμήκης, ίσια, σχηματίζει ελαφριά καμπύλη πάνω από τη νεφρική χώρα. Οσφύς βραχεία, ισχυρή, μυώδης, στεγνή. Λεκάνη μακριά, κεκλιμένη, μυώδης. Τα άνω άκρα των λαγόνιων οστών διακρίνονται ελαφρά. Η κάτω γραμμή του σώματος είναι ανασυρμένη ψηλά προς την κοιλιακή χώρα, η οποία είναι στεγνή και μυώδης.

ΠΙΣΩ ΑΚΡΑ

Γωνιώσεις ανάλογες των εμπρόσθιων και όχι υπερβολικές. Μηροί μυώδεις και ανεπτυγμένοι κατά πλάτος αλλά όχι πολύ σε πάχος, πεπλατυσμένοι και ισχυροί, τα οστά τους σχηματίζουν με τη λεκάνη ένα ικανό μοχλικό σύστημα έδρασης των μυών. Η γωνίωση που σχηματίζεται στην άρθρωση του γόνατος με την κνήμη είναι, στην ιδανική περίπτωση, ίση με την γωνίωση που σχηματίζεται μεταξύ ωμοπλάτης και βραχίονα στην άρθρωση του ώμου εμπρός και οπωσδήποτε όχι υπερβολική. Κνήμη μακριά, μυώδης, νευρώδης, στεγνή στο κάτω τμήμα της και ισχυρή. Ταρσοί καλοδεμένοι, ισχυροί και παράλληλοι μεταξύ τους. Μετατάρσια στεγνά, αρκετά μακριά και απολύτως παράλληλα μεταξύ τους, χωρίς ψευδοδάκτυλα. Πέλματα όπως των πρόσθιων σκελών.

ΟΥΡΑ

Φύεται αρκετά χαμηλά και δεν φθάνει τα ακροτάρσια. Φαρδιά στη ρίζα, λεπταίνει προοδευτικά προς στη άκρη. Φέρεται προς τα επάνω σε καμπύλη, ημικύκλια ή τυλιγμένη δακτυλιοειδώς πάνω στα νώτα, αλλά χωρίς αγκύλωση (άγκιστρο) στην άκρη. Σε ανάπαυση χαλαρώνει προς τα κάτω χωρίς στρεβλώσεις ή σπασίματα. Έχει μακρύτερο τρίχωμα στο κάτω μέρος της. Ο Κρητικός λαγωνικός χρησιμοποιεί την ουρά του σαν όργανο ευστάθειας αλλά και έκφρασης. Άτομα άνουρα, βραχύουρα ή με κομμένη ουρά είναι εκτός τύπου και αποκλείονται.

ΚΙΝΗΣΗ

Ελαφρύς, άνετος, ταχύς και γεμάτος χάρη διασκελισμός με ομαλά βήματα, χωρίς διασταύρωση των σκελών. Από τον ελαστικό τροχασμό σε χαμηλή ταχύτητα ο σκύλος έχει την τάση να αλλάξει γρήγορα την κίνησή του σε καλπασμό.

ΜΑΝΔΥΑΣ

Δέρμα λεπτό, αρκετά σφιχτό, ανθεκτικό, χωρίς ρυτίδες και χαλάρωση, με καλή χρωστική των ορατών βλεννογόνων. Τρίχωμα λείο, σκληρό, απόλυτα ίσιο, πυκνό, πολύ κοντό και λεπτό στο κεφάλι, τα αυτιά και τα κάτω μέρη του σώματος, λίγο μακρύτερο στις παρυφές του λαιμού, τα νώτα και την ουρά.

ΧΡΩΜΑ

Επιθυμητοί χρωματισμοί: Α) Μονόχρωμο (λευκό, υπόλευκο, υπόξανθο, καστανόξανθο) με ή χωρίς αποχρώσεις. Επιτρεπτές οι κηλίδες λευκού στο στήθος, τα άκρα των ποδιών και την ουρά. Β) Δίχρωμο (ραβδωτό, καστανό-πύρινο ) Γ) τρίχρωμο (ραβδωτό ή καστανό-πύρινο με λευκά σημάδια). Αποδεκτοί χρωματισμοί: A) Mαύρο B) Ασπρόμαυρο, άσπρο-καστανό & μαύρο-πύρινο Γ) Μαύρο-πύρινο με λευκά σημάδια.

ΜΕΓΕΘΟΣ

Ύψος ακρωμίων 52-60 εκ. για αρσενικά δείγματα, 50-58 για θηλυκά. Βάρος 15-30 κιλά, πάντα ανάλογο με το μέγεθος και σε καλή φυσική κατάσταση.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Κάθε σαφής απόκλιση από τα παραπάνω επιθυμητά χαρακτηριστικά αποτελεί ελάττωμα, το οποίο επιφέρει υποβάθμιση ανάλογη με τον βαθμό της απόκλισης από το ιδεώδες και την σοβαρότητα του ελαττώματος. Σοβαρότερα ελαττώματα είναι όσα αφορούν την εργονομία, τη συμπεριφορά και την έκφραση της φυλετικής τυπικότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα αρσενικά ζώα πρέπει να έχουν δύο εμφανώς φυσιολογικούς όρχεις πλήρως κατεβασμένους μέσα στο όσχεο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Kείμενο: Μαρία Γκινάλα

H Στοιχειωμένη Ελλάδα


Στους ξέφρενους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας, εντυπωσιασμένοι από τα αλματώδη βήματα της τεχνολογίας μας λησμονήσαμε μια άλλη όψη της Ελλάδας. Τη Στοιχειωμένη Ελλάδα. Μια χώρα που αφθονεί σε παράξενες και ανεξήγητες ιστορίες,σε αφηγήσεις που σε οδηγούν σε μαγευτικά τοπία, φυσικά άβατα, μονοπάτια που οδηγούν στο «πουθενά». Ιστορίες ντυμένες με ξωτικές μελωδίες, περίεργες κραυγές, καλπασμούς του υπερφυσικού που σηματοδοτούν την ύπαρξή του αφήνοντας τα δικά του σημάδια. Μάγισσες και νεράιδες, περίεργα και αλλόκοτα όντα, δαιμόνια ή στοιχειά, νυκτόβια πλάσματα. Πτυχές μιας κρυφής από τα φώτα των πόλεων Ελλάδας, μιας καταπατημένης Ελλάδας από τη ρουτίνα των μεγαλοπόλεων. Και το ταξίδι αρχίζει…

Στα παλαιότερα χρόνια, τα χωριά και οι κωμοπόλεις της Ελλάδας, είχαν το καθένα να αφηγηθούν κάτι ξεχωριστό κάτι παράξενο. Οι άνθρωποι πιο απλοί και «προσγειωμένοι» έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής τους, έβλεπαν καθαρά. Αν και τεχνολογικά αναπτυχθήκαμε ωστόσο οι παραδόσεις και οι ιστορίες παρέμειναν καθάριες σαν τους ανθρώπους που τις διηγήθηκαν…

Το σκοτάδι στην Ελλάδα θεωρούνταν απόμακρο ο,τι και σήμερα αλλά με πιο πρωτογονικό χαρακτήρα! Ο λιγοστός φωτισμός τα βράδια και οι ολιγοπερπατούντες τη νύχτα σχημάτιζαν μια αιθέρια αντίληψη περί της νυχτός! Στη Στερεά Ελλάδα οι μεγαλύτεροι φώναζαν στα παιδιά το βράδυ :«κοιμήσου γιατί θα σε φάει η μαμμότα»-μαμμότα δηλαδή μαμ-μότα, μήπως μόρα;-μαμ έλεγε από μικρό το παιδί!

Οι παλαιότεροι είχαν συνυφασμένη τη ζωή τους με τέτοια όντα. Το βράδυ τύχαινε να κάνουν διάφορες αγροτικές δουλειές, όπως πότισμα του χωραφιού, και δεν ήταν λίγες οι συναντήσεις τους με εξωδιαστασιακά όντα. Όλοι είχαν ακούσει σε χωράφια και δάση-χωρίς να υπάρχουν δρόμοι χαραγμένοι- ποδοβολητά «ωσάν να περνά ιππικό ολόκληρο παιδί μου»…

Τι ήταν τελικά αυτό το ποδοβολητό;

Πολλοί οδοιπόροι των παλαιότερων χρόνων μας διηγούνται πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες! Στην Αθήνα ενώ πολλοί έβγαιναν από την πόλη για τα αγροκτήματά τους στο γυρισμό το βράδυ, έβλεπαν από πίσω τους «ένα σωρό καλλικαντζαραίους να μου φωνάζουν και να παίζουν με το γάιδαρο»… «εκαθόμουν στο πλατάνι και επτά γυναίκες κατάξανθες και γυμνές χόρευαν δίπλα από το κοπάδι μου»…

Έπειτα είχαμε συχνά την εμφάνιση του λεγόμενου «συνοδοιπόρου»,πολλοί το παρομοιάζουν με ξωτικό και άλλοι το αποδίδουν σε πανουργία του διαβόλου.Πολλοί ταξιδιώτες είχαν παρατηρήσει στο δρόμο τους ένα παράξενο φως μπροστά τους σε κοντινή απόσταση που αργότερα ερχόταν και τους «καβάλαγε»-μώρα πιθανόν, οι ιρλανδέζικες παραδόσεις το αποδίδουν στη γριά που ίππευε την Πούκα, το άλογο των πνευμάτων- εμποδίζοντάς τους και πνίγοντας τους ώστε να αργοανασαίνουν, ευτυχώς χωρίς κατάληξη! Σε πολλές περιοχές πάλι το συναντούσαν σαν άνθρωπο καταμεσής του δρόμου που ρωτούσε νέα για το χωριό ή προθυμοποιούταν να συνοδεύσει τον οδοιπόρο, ο οποίος είχε καταλάβει ότι πρόκειται για ξωθιό και έλεγε την προσευχή του με συνέπεια να εξαφανιζόταν η παρουσία αυτή από μπροστά του.

Υπάρχουν πολλοί επίσης σε χωριά της Αχαΐας και της στερεάς Ελλάδας που αναφέρουν πως είδαν παρουσίες παράξενων ειδών πουλιών πάνω σε δέντρα, μεγάλα σε μέγεθος και κρυμμένα σε σημείο που να απορείς πως ένα τέτοιο πουλί χώρεσε εκεί μέσα…

Τα νησιά επίσης αφθονούσαν από τέτοιες παραδόσεις! Στη Σίκινο, Σάμο όλοι γνωρίζουν για τις «ανεράιδες», πολύ όμορφες γυναίκες που διασκέδαζαν κοντά σε πηγές, αρπάζοντας για το γλέντι τους τραγουδιστάδες και βιολιτζήδες, αλλά και παλικάρια που κοιμόντουσαν μαζί τους,και έπειτα τρελαίνονταν και δεν μπορούσαν να αγαπήσουν καμιά γυναίκα «γιατί είχαν φιλήσει την έμορφη ξωθιά»…

Οι νεράιδες ή αλούστινες ή γιαλούδες σύχναζαν επίσης σε πηγάδια που συχνά τις νυχτιές χτενίζονταν και παραμόνευαν τον απερίσκεπτο διαβάτη για να τον πλανέψουν…Στα νησιά επίσης και κυρίως στην Κρήτη είχε αναπτυχθεί η πεποίθηση πως «αν ανταμώσεις με του λόγου τους μπήξε στη γη μαυρομάνικο μαχαίρ και θα τις αποδιώξεις»…

Στη Σάμο στο χωριό Λέκα βρίσκονται σε κάποιο σημείο πλατάνια,τα οποία απαγορεύεται να τα κόψεις καθώς προφυλάσσονται από δαιμόνια.
Σε πολλές περιοχές μάλιστα πίστευαν πως αν συναντούσες κάποιο αερικό δεν έπρεπε να μιλήσεις γιατί αλλιώς θα σου έπαιρνε τη λαλιά,αυτό πραγματικά είναι αξιοπερίεργο διότι είναι πολύ λίγες τέτοιες αναφορές και μπορούν να εξηγηθούν ιατρικά.Τέλος οι ανεράιδες,ξωτικά,ξωθιά και αερικά αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής πολλών χωριών και πόλεων,ώστε να ονομάζονται και κάποια χωριά με το πρόθεμα νεράιδα…


Ένα σωρό πλάσματα θα βρούμε να κατακλύζουν την ελληνική παράδοση και με τις ιστορίες τους να «στοιχειώνουν» τις σκέψεις αυτών που τις διηγούνται και αυτών που τις ακούνε. Δράκοι που φυλάνε τα νερά ποταμών και στοιχειά που προστατεύουν δέντρα, ώστε κάθε επίδοξος ενοχλητικός να εξολοθρεύεται πριν βεβηλώσει την ιερότητα των δέντρων και του νερού.

Ένα τέτοιο δράκο σκότωσε και ο Άγιος Γεώργιος στη χριστιανική παράδοση σε μία από τις πολλές πτυχές αυτής της ιστορίας.

Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας πιστεύεται πως το νερό κοιμάται μια ώρα τη νύχτα, και αν κάποιος επιδιώξει να πιει θα πρέπει με το χέρι του να ταρακουνήσει λίγο τα νερά ώστε να «ξυπνήσει» το νερό και να πιεί, αλλιώς αν το τρομάξει κινδυνεύει είτε να χτυπηθεί από το στοιχειό του νερού είτε να δηλητηριαστεί.

Θα ακούσουμε έπειτα τις αφηγήσεις στη Στερεά Ελλάδα και την επαρχιώτικη κυρίως Μακεδονία για τα λεγόμενα χαμοδράκια ή σμερδάκι ή χαμόδρακα. Δαιμόνια που ήταν άκρως επιθετικά στις ορεινές περιοχές λόγω του ότι επιτίθονταν σε κοπάδια βοσκών και είτε τα αφάνιζαν είτε απλώς τα έπνιγαν. Επικρατεί και η αντίληψη πως πρόκειται και για δαιμόνια που «καβαλούσαν» κάποιον άνθρωπο ώστε να τον αποτρελαίνουν και να τον δαιμονίζουν. Είχαν τη μορφή κριαριού-τράγου και νύχια που τους έδιναν την ικανότητα να πνίγουν το επίδοξο θύμα τους.Αυτή τους η εμφάνιση μας παραπέμπει στο κατάλευκο τράγο που τριγυρνούσε ελεύθερος και ομορφότερο του δεν υπήρχε. Όποτε το συναντούσαν κυρίως τη νύχτα προσπαθούσαν να το αρπάξουν και να το βάλουν στο κοπάδι τους, μάταια όμως για τους επίδοξους το τρίχωμά του ήταν μαγεμένο και κολλούσες κυριολεκτικά επάνω του, έτσι σε έσερνε μέχρι να σε ρίξει σε κάποιο γκρεμό ή φαράγγι.

Το φαράγγι που στη χώρα μας το βρίσκουμε συνυφασμένο με την παρουσία καλλικάντζαρων, δαιμονικών όντων και κυρίως του διαβόλου. Πιστεύεται ακόμα και σήμερα σε πολλά χωριά της Ελλάδας πως αν τύχει νύχτα και περάσεις από φαράγγι θα ακούσεις καλικάντζαρους που θα σε φωνάζουν και μπορεί ακόμα και να σε στοιχειώσουν ολόκληρο. Ενώ αν περάσεις από φαράγγι που πριν είχαν διαβεί διαβόλοι τότε και εσύ θα γίνεις ένα μέρος της μαύρης μαγείας τους. Στα χωριά μπορούμε να βρούμε ανεξάντλητες πηγές τέτοιων ιστοριών που θα μας καθηλώσουν,καθώς τα πάντα (μύλος,σπίτια,πηγές,μονοπάτια) είχαν τη δική τους μικρή και τρομακτική ιστορία.

Λίγες δεν είναι επίσης και οι αναφορές για μάγισσες,που κατά καιρούς είχαν διάφορους ρόλους, πότε χαρτορίχτρας και πότε κατασκευάστριες μαγικών φίλτρων, άλλες πάλι ήταν και επικίνδυνες για τους ανθρώπους. Στη Φλώρινα ακόμα οι παλαιότεροι θα θυμούνται για μια τέτοια γυναίκα που συνήθως καθόταν πάνω σε μια βρύση-πηγή και έκανε μάγια στους περαστικούς.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ανεξάντλητη πηγή μυστηρίου και σίγουρα να συνεπάρει πολλούς εξερευνητές της μέσα σε πέπλα ονειρικά ταξιδεμένα σε χρόνους παράλληλους σε εμάς αλλά καλά κρυμμένους σε πονηρά μάτια.

Μυστηριώδεις μορφές τριγυρνούν κάτω από τα μάτια μας και πίσω από την πλάτη μας,μα όταν πραγματικά «δούμε» τίποτα πια δεν θα μας φαίνεται μυστήριο.Τέτοιες μορφές θα συναντήσουμε σε πολλά μέρη μας, τον αράπη που τριγυρνά τις νύχτες και βόσκει(;) τα τάλιρα του προκαλώντας ένα θόρυβο που προσελκύει κάθε περίεργο άτομο.Τη γουρούνα με τα γουρουνάκια της που τις νυχτιές τριγυρνά στις εξοχές, αλλά δεν ανήκει στα χοιρινά κανενός αγρότη. Για τα στοιχειά που «ορίστηκαν» (από ποιόν αλήθεια;) να φυλάττουν ολόκληρα χωριά. Όπως η Καστανιά και το Νεχώρι της Φθιώτιδας που συχνά πολεμούσαν(τα στοιχειά) για την κυριαρχία μιας κορφής της Οίτης, αλλά κυρίως για την προστασία του χωριού. Για στοιχειά που απλά βρίσκονταν στα χωριά, και η απόδειξη οι τρομεροί ήχοι που ακούγονταν στα χωριά τα βράδια αλλά και τα μεσημέρια, πολλές φορές χωρίς λόγο, υπήρχαν όμως στιγμές που έσκουζαν νυχτιές ολόκληρες επειδή πέθανε κάποιο σημαντικό και καλοκάγαθο άτομο στο χωριό, θρηνώντας έτσι το νεκρό και την απώλεια.

Και επειδή το μυστήριο δε γνωρίζει διαχωρισμούς,ενώ τα στοιχειά των χωριών είχαν συνήθως τη μορφή βοδιών, τράγων και κατσικιών,έχουμε και στην βόρεια Πελοπόννησο αναφορά για στοιχειωμένα μελίσσια που είναι πάρα πολύ άγρια και κανείς ποτέ δεν τολμά να περάσει από εκεί, πόσω μάλλον να πάρει και το μέλι τους.

Ο σημερινός ποταμός Ελικώνας παλαιότερα λεγόταν Ουρλιάς,γιατί ο ήχος των νερών του μοιάζει με ουρλιαχτά ζώων!

Οι βρυκόλακες πάλι αποτελούν και αυτοί κομμάτι της αρχέγονης παράδοσης μας, ο πολιτισμός μας μεγάλωσε μαζί με αυτούς και τις νεράιδες(νύμφες). Βρυκόλακες, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της Ελλάδας που κοσμούν με το αίμα τους μαζί με τα κακά πνεύματα τις κιτρινισμένες σελίδες αυτού του τόπου. Η ιστορία γνωστή, ο νεκρός που σηκώνεται από τον τάφο του και στοιχειώνει τόπους και περάσματα, επιδιώκοντας να δαγκώσει το επόμενο θύμα του για να τραφεί με αίμα. Σε κάθε μέρος οι παραδόσεις για αυτούς ποικίλλουν σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Στην Πρέβεζα δεν βγαίνουν Κυριακή, στη Ναύπακτο βγαίνουν το Σάββατο, το ίδιο και στην Αθήνα...Το φως της μέρας το απεχθάνονται μα είναι και μοιραίο για αυτούς. Έτσι τριγυρνούν τη νύχτα, ψάχνοντας απελπισμένα το θύμα τους,εξαφανίζονται τη στιγμή πριν την αυγή, για τους στερεοελλαδίτες και τους νησιώτες εξαφανίζονται όταν λαλήσει μαύρος κόκκορας. Για αυτό πάντα φρόντιζαν να έχουν ένα, που δύσκολα θα τον έσφαζαν,έχοντάς τον για προστασία...

Το γεγονός γιατί κάποιος να γινόταν βρυκόλακας είχε επίσης πολλές επεξηγήσεις και ιστορίες. Το «βρικολάκιασμα» οφειλόταν στη μαύρη ψυχή του νεκρού που είχε «πουλήσει» την ψυχή του στον διάβολο, παράδοση των στερεοελλαδιτών κυρίως. Οι αδικοσκοτωμένοι, οι ταλαιπωρημένοι, οι εκδικούντες των ζωντανών, «μαγεμένοι» και τέλος οι άταφοι, οι άκλαυτοι και οι άψαλτοι! Στα νησιά και σε πολλά ορεινά χωριά πίστευαν πως δεν πρέπει να κοιτάξεις τη νύχτα καθρέφτη γιατί είτε θα γινόσουν βρικόλακας είτε θα έβλεπες κάποιον και θα γινόσουν θύμα του διαβόλου. Στα νησιά επίσης πίστευαν πως τα μωρά που πέθαιναν στη γέννα ή πέθαιναν αβάφτιστα, τα έπαιρνε ο διάβολος τα βασάνιζε και έπειτα γίνονταν οι χειρότεροι εφιάλτες για τους ζωντανούς. Οι βρυκόλακες λόγω της ημιμάθειας σε αυτά τα θέματα τις παλαιότερες εποχές ήταν συνυφασμένοι με τα κακά πνεύματα, που τις νύχτες του χειμώνα πήγαιναν στις σκεπές των σπιτιών και προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Και η νοικοκυρά θέλοντας να προστατέψει το σπιτικό της έβαζε στο δοκάρι της εξώπορτας από την έξω μεριά, πηρούνι και μαχαίρι με κομμένες τις λαβές, ώστε να δείχνουν τις κοφτερές μύτες τους και ότι το σπίτι αποδιώχνει τα κακοποιά πνεύματα όντας οπλισμένο...


Σήμερα μας φαίνονται τόσο απόμακρew σε μερικούς αυτές οι δοξασίες, μα αυτές μεγάλωσαν τους προγόνους μας και τους προστάτεψαν από δύσκολα γεγονότα. Γενιές Ελλήνων έζησαν δίπλα στο φανταστικό και το απόκοσμο, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά άθελά τους. Είδαν άλογα τη νύχτα χωρίς αναβάτες να ορμούν σε γκρεμούς, γυναίκες που δεν τις ήξεραν εκείνες να τους μιλούν, έγραψαν τις δικές τους σελίδες στο μεταφυσικό διάφανο πέπλο της Ελλάδας..μιας Στοιχειωμένης Ελλάδας!


Rc-Cafe

TAG Heuer Meridiist Lamborghini

TAG Heuer Meridiist Lamborghini-Κινητό πραγματικό κόσμημα!Όταν η TAG Heuer συνεργάζεται με την κορυφαία Merediist Automobil Lamborghini και εμπνέεται από την Murceilago LP 640, ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα;Το κινητό κοστίζει 5.300 δολάρια και είναι από ατσάλι ενώ διαθέτει οθόνη 1.9 ιντσών από ζαφείρι, 2MP κάμερα και 2GB μνήμη ενώ η μπαταρία του αντέχει μέχρι και 7 ώρες ομιλία.Αλλά τι τα θέλετε όλα αυτά, το λογότυπο Lamborghini το είδατε πάνω στο μπροστινό μέρος;

Βρέθηκε οικισμός ανθρωποφάγων στη Γερμανία!Η διαπίστωση των αρχαιολόγων για τα τεμαχισμένα οστά ενός προϊστορικού οικισμού στη Γερμανία ήταν συνταρακτική. Ο οικισμός ανήκε σε κανίβαλους της νεολιθικής εποχής.
Τα ελάχιστα και αμφίβολα δείγματα κανιβαλισμού που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα σε Ευρώπη και Αμερική από τους αρχαιολόγους, ωχριούν μπροστά στην ανακάλυψη των υπολειμμάτων ανθρωποφαγίας, στο Herxheim στη Ρηνανία-Παλατινάτο, που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βόρεια του Στρασβούργου.

Ο πρώτος εντοπισμός του αρχαϊκού οικισμού έγινε το 1995. Διενεργήθηκαν, τότε, σωστικές ανασκαφές που έφεραν στο φως τα ερείπια ενός οικισμού που χρονολογήθηκε γύρω στο 5500 π.Χ. Το χαρακτηριστικό του οικισμού ήταν οι οικίες οι οποίες περιβάλλονταν από διπλή σειρά σκαμμένων λάκκων που δημιουργούσαν έναν προκαθορισμένο σχηματισμό.
Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν πριν από τέσσερα χρόνια από τον αρχαιολόγο Andrea Zeeb-Lanz. Η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως ανθρώπινα οστά ανακατεμένα με σπασμένα κρανία, στοιβαγμένα μέσα σε οικιακούς σχηματισμούς.

Κατά την πρώτη καταγραφή μετρήθηκαν 400-500 τεμαχισμένοι σκελετοί. Οι αρχαιολόγοι σε πρώτη φάση πίστεψαν πως επρόκειτο για νεκρούς μιας σφαγής ή μάχης. Η λεπτομερειακή παρατήρηση των σκελετών, οι οποίοι ήταν διαμελισμένοι και σπασμένοι, άφησαν ερωτήματα στους αρχαιολόγους. Ωστόσο συμπέραναν πως ήταν από ειδικές τελετουργίες που γίνονταν στην διάρκεια της κήδευσης του νεκρού.

Η ανθρωπολόγος, όμως, Bruno Boulestin του εργαστηρίου παλαιοντολογικής ανθρωπολογίας του πανεπιστημίου του Bordeaux-I, μετά από λεπτομερή ανάλυση των δειγμάτων κατέληξε σε άλλα συμπεράσματα. Τα πορίσματα της ανθρωπολόγου ανακοινώθηκαν σήμερα (8-12-2009) και αμέσως εντυπωσίασαν τη διεθνή κοινότητα.Τα σώματα των οστών που βρέθηκαν, είχαν καταναλωθεί από ανθρώπους...

«Οι σκελετοί, στους οποίους έγινε επιστημονική ανάλυση, ανήκουν σε σφαγμένους ανθρώπους για κατανάλωση από ανθρώπους. Είναι εμφανή τα ίχνη της κοπής στα περισσότερα οστά, ιδιαίτερα στο κόψιμο της σπονδυλικής στήλης, η εκδορά των κρανίων, το κόψιμο της μύτης από τη ρίζα, το κόψιμο του λαιμού κ.α. Τα κρανία ήταν τεμαχισμένα για να καταναλωθεί το εσωτερικό τους καθώς και από τα σπασμένα οστά να φαγωθεί το μεδούλι τους»...

Η πρώτη καταγραφή έδειξε για πεντακόσια περίπου θύματα αλλά επειδή δεν μπορεί να γίνει πλήρης αντιστοιχία οστών και σκελετών η εκτίμηση των ειδικών είναι της τάξης των, περίπου, χιλίων σκελετών.

Τι ήταν όλοι αυτοί;
« Ο αριθμός των σφαγέντων εγείρει ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν» τονίζει η Bruno Boulestin, «ο οικισμός ήτανε μικρός και δεν υπάρχουν ενδείξεις για γειτονικούς οικισμούς. Που ζούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι;»
Ένα στοιχείο που δίνει απαντήσεις εν μέρει, είναι τα κεραμικά κατάλοιπα που βρέθηκαν στους τάφους και δείχνουν πως οι κανίβαλοι ήρθαν από μακριά. Αναφέρεται, επιπρόσθετα, πως πρέπει να ήρθαν από περιοχές όπως το Βέλγιο ή η Βοημία.
Η χρονολόγηση των οστών έδειξε πως αυτά καταναλώθηκαν γύρω στο 5.000 π.Χ. με συν- πλην πενήντα χρόνια.
Ασαφή κρίνονται ακόμη τα αίτια του κανιβαλισμού.

Ήταν λευκή φυλή κανιβάλων;
Όπως διαπιστώθηκε από άλλες αρχαιολογικές ανασκαφές, έχουν εντοπιστεί και άλλοι δύο χώροι μαζικής εξόντωσης κατά την ίδια χρονική περίοδο στην Γερμανία και στην Αυστρία. «Αυτός όμως ο τελετουργικός κανιβαλισμός» δήλωσε ο γερμανός αρχαιολόγος Andrea Zeeb-Lanz , «δεν έχει διαπιστωθεί και είναι πολύ εντυπωσιακός»
apolitistosteki

Όταν το τελευταίο καταφύγιο των μυστικών (τo μυαλό σου) συνομωτεί εναντίον σου.

Το τελευταίο καταφύγιο των μυστικών και των ψεμάτων, ο εγκέφαλος, πολιορκείται και είναι έτοιμο να τα αποκαλύψει όλα.

Οι επιστήμονες βρίσκονται καθ' οδόν να ανακαλύψουν τους τρόπους για να χρησιμοποιήσουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου για να βγάλουν στην επιφάνεια τις αλήθειες που κάποιος προσπαθεί να αποκρύψει. Οι τεχνικές αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια επανάσταση στη δουλειά της αστυνομίας, να βελτιώσουν στο μάξιμουμ την εθνική ασφάλεια αλλά και να απειλήσουν τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου. Αν μπορείς να κρύψεις μυστικά από έναν ανιχνευτή ψέμματος, σίγουρα δε θα μπορέσεις να κάνεις το ίδιο με τον ίδιο σου τον εγκέφαλο.

Η νέα τεχνική σκαναρίσματος του εγκεφάλου μπορεί να αποκαλύψει αν κάποιος αναγνωρίζει ένα γνωστό και οικείο πρόσωπο, ανεξάρτητα του πόσο φιλόδοξα και ευρηματικά προσπαθεί να το αποκρύψει. Η μηχανή ανίχνευσης, αποκαλούμενη λειτουργικό MRI, παίρνει τις εικόνες που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιπτώσεων. Συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν βρεθείς ενώπιος-ενωπίον με ένα πρόσωπο που έχεις ξαναδεί.

Ο, τιδήποτε κάνουμε, ο,τιδήποτε ένας φιλόδοξος εχθρός σχεδιάζει ξεκινά στον εγκέφαλο. Εξετάζοντας λοιπόν τις λειτουργίες του εγκεφάλου, εξετάζουμε και τους τρόπους να διαβάσουμε τη σκέψη. Αν το MRI είναι μόνο η αρχή στην ανίχνευση του ψεύδους, μακροπρόθεσμα, όχι σε περισσότερο από 50 χρόνια λένε οι επιστήμονες, θα είμαστε σε θέση να διαβάσουμε αναλυτικά και ουσιαστικά το ανθρώπινο μυαλό. Το γεγονός αυτό βέβαια αποτελεί μια πρωτοφανή απειλή στην πιο ιδιωτική σφαίρα της ανθρωπότητας. Φανταστείτε! Ούτε καν το σπίτι σου! Το ίδιο σου το μυαλό! Τα πιθανά οφέλη για την ασφάλεια του ατόμου αλλά και η προοπτική για την καταλυτική κατανόηση της λειτουργίας του μυαλού επισκιάζεται από το όραμα μια Οργουελικής αστυνομοκρατούμενης κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα πάνω στην έρευνα για το διάβασμα του εγκεφάλου δεν ήταν προϊόν μιας νυχτός. Η αναζήτηση ξεκίνησε στη δεκαετία του ' 70, όταν ακόμα η μελέτη της ανθρώπινης συνείδησης φάνταζε τόσο άχρωμη που έδειχνε να βρίσκεται έξω από τα πλαίσια της επιστημονικής αναζήτησης. Με την εμφάνιση των μηχανών απεικόνισης όπως το MRI, οι επιστήμονες βρήκαν ότι οι μηχανές ήταν σε θέση να δείξουν τον εγκέφαλο σε δράση επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο το αίμα έρεε σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τη διάρκεια διαφόρων διανοητικών λειτουργιών. Έτσι δοκίμασαν να βρουν ποιές από τις πολυάριθμες και μικροσκοπικές δομές του εγκεφάλου ενεργοποιούνταν όταν τα άτομα πάνω στα οποία πειραματίζονταν διάβαζαν λέξεις, αναγνώριζαν μορφές και σχήματα, και όταν προσπαθούσαν να θυμηθούν γεγονότα.

Οι πρώτες μηχανές που φτιάχτηκαν χρησιμοποίησαν ραδιοενεργούς ανιχνευτές που "άναβαν" σε περιοχές όπου ο μεταβολισμός ήταν γρηγορότερος. Αργότερα οι δοκιμές παρεκτράπηκαν κατά κάποιο τρόπο, αφού ακολούθησαν το δρόμο της μελέτης των διαφορών στον τρόπο που άνδρες και γυναίκες χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους. Ανακαλύφθηκε ωστόσο πως οι διαφορές αυτές στη χρησιμοποίηση του εγκεφάλου είχε προικίσει τις γυναίκες με καλύτερη μνήμη και καλύτερο έλεγχο των παθών και συγκινήσεων, ενώ οι άνδρες ήταν πιθανότερο να είναι ασυγκράτητοι.

Στα τελευταία χρόνια ωστόσο, η έρευνα στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στη συγκίνηση. Μια σειρά από πειράματα πραγματοποιήθηκαν προς αυτό το στόχο, με πιο εντυπωσιακό ίσως εκείνο του νευροψυχολόγου Ruben Gur, καθηγητή του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ο οποίος με τη βοήθεια ενός φίλου του συγκέντρωσε 140 ηθοποιούς από την περιοχή της Φιλαδέλφεια. Τους ζήτησε να προσποιηθούν μια σειρά από συγκινήσεις όπως ευτυχία, θλίψη, φόβο, θυμό και απέχθεια. Τους τράβηξε φωτογραφίες και τις παρουσίασε στη συνέχεια σε εθελοντές των οποίων οι εγκέφαλοι σκανάρονταν με το λειτουργικό MRI, του οποίου δουλειά ήταν να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο τα μόρια στον ιστό του εγκεφάλου αποκρίνονταν σε ένα μαγνητικό πεδίο. Απομόνωσε διάφορα κέντρα στον εγκέφαλο που τα είδε να ενεργοποιούνται όταν οι εθελοντές κοίταζαν τις φωτογραφίες και στη συνέχεια ανακάτεψε τις φωτογραφίες αυτές με νέες φωτογραφίες για να δει εάν και πως οι εγκέφαλοί τους καταχωρούν την αναγνώριση. Διαπίστωσε λοιπόν πως τα γνωστά πρόσωπα υποκίνησαν περισσότερη δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου τους απ' ότι οι νέες φωτογραφίες.

Οι ανακριτές έχουν κατά καιρούς υιοθετήσει πολλές μεθόδους για να εντοπίσουν αν κάποιος ψεύδεται ή όχι -ανάλυση φωνής, παρατηρήσεις της γλώσσας του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου, όπως και ο πολύγραφος, που μετρά τις αλλαγές στην αγωγιμότητα του δέρματος και τον αριθμό των καρδιακών χτύπων. Ο τελευταίος ωστόσο έχει αμφισβητηθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως μη αρμόδιο μέσο για να κρίνει εάν ένα άτομο αποτελεί κίνδυνο για της εθνική ασφάλεια. Ο πολύγραφος εντοπίζει τους ανθρώπους εκείνους που είναι αγχωμένοι μήπως φανεί ότι αυτά που λένε είναι ψέματα κι όχι αποκλειστικά εκείνους που λένε πραγματικά ψέματα.

Ένας άλλος ερευνητής, ο Langleben, μελετώντας παιδιά που παρουσίαζαν διαταραχή στη συγκέντρωση της προσοχής τους, παρατήρησε ότι δυσκολεύονταν να πουν έστω και μικρά ψεματάκια, αλλά εκείνο που έκαναν ήταν να αποκαλύπτουν ότι τους ερχόταν πρώτο στο μυαλό τους εκείνη τη στιγμή, το οποίο ήταν συνήθως η αλήθεια. Αυτό τον οδήγησε στο να αναρωτηθεί εάν το μέρος εκείνο του εγκεφάλου που βοηθά να ελέγχεις τη συγκέντρωση και τη συμπεριφορά σου, σε βοηθά επίσης στο να ψεύδεσαι.

Ο Langleben συνάντησε τον Gur και ξεκίνησαν μαζί ένα τυποποιημένο πείραμα που ονομαζόταν "τεστ ένοχης γνώσης" και που εφαρμοζόταν με τον Πολύγραφο. Εθελοντές κλήθηκαν να επιλέξουν ένα τραπουλόχαρτο και να το βάλουν σε ένα φάκελο μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων. Οι εθελοντές στη συνέχεια σκανάρονταν από το μηχάνημα ενώ ταυτόχρονα τους υποβάλλονταν μια σειρά απαντήσεων όπου όφειλαν να απαντήσουν με "ναι" ή όχι" σχετικά με την ταυτότητα του τραπουλόχαρτου που έβαλαν στο φάκελο. Οι ερευνητές τους υποσχέθηκαν ότι θα πάρουν τα 20 δολάρια αν καταφέρουν να εξαπατήσουν τον υπολογιστή.

Όταν οι εθελοντές έλεγαν ψέματα, ο ανιχνευτής παρουσίαζε αυξημένη δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, όπως και στο συγκεκριμένο σημείο του μετωπικού φλοιού που εμπλέκεται στη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, οι ερευνητές είδαν περισσότερη δραστηριότητα στο μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει το δεξί χέρι - δεδομένου ότι οι εθελοντές έπρεπε να δώσουν την απάντησή τους με το πάτημα κουμπιών.

Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμα να πουν πότε ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος λέει ψέματα. Αυτό που κάνουν είναι να χειρίζονται αποτελέσματα από μέσους όρους των πειραμάτων τους επάνω σε κάποιους εθελοντές. Ωστόσο βρίσκονται όπως λένε πολύ κοντά στον τελικό τους στόχο: να ανιχνεύσουν τις αλήθειες μέσα από τα ψέματα.
rc-cafe

Usb αισθητήρας που σας βοηθάει στην καλλιέργεια φυτών

Αν έχετε πρόβλημα με τα φυτά του κήπου σας ή χρειάζεστε βοήθεια στην καλλιέργεια τους τότε αυτό ο usb high tech αισθητήρας είναι ο ιδανικός βοηθός για εσάς

Ο αισθητήρας EasyBloom μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει με τα φυτά σας καθώς κάνει ελέγχους ακρίβειας σχετικά με την ηλιοφάνεια που επικρατεί,
την ποιότητα του χώματος, τη θερμοκρασία και τα ποσοστά υγρασίας στον κήπο σας. Απλά τον τοποθετείτε (τον φυτεύετε) στον κήπο ή στο φυτό που έχει το πρόβλημα και τον αφήνετε 24 ώρες για να μαζέψει τις πληροφορίες

Rc-Cafe

Όπλο Δαχτυλίδι

Περίεργα Αντικείμενα

Αν σας έδειχνε κάποιος την ακόλουθη φωτογραφία, τι θα νομίζατε ότι βλέπετε;


Μην κάνετε ζαβολιές και αρχίσετε να κοιτάτε τις επόμενες φωτογραφίες. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει λίγο. Αν και δε νομίζω να τα καταφέρετε να μαντέψετε τι ακριβώς απεικονίζει η παραπάνω φωτογραφία (εκτός και αν το έχετε ξαναδεί).

Λοιπόν; Ακούω απαντήσεις………. Εσείς κύριε κοντά πέσατε. Δείτε λοιπόν τι ακριβώς δείχνει η φωτογραφία……..


Ναι, ναι, ναι,….. καλά βλέπετε είναι ένα «δολοφονικό» δαχτυλίδι και όχι από την άποψη της τιμής του. Αλλά, είναι ένα πραγματικό δαχτυλίδι όπλο και μάλιστα αντίκα. Viva la Fantasia…..

Sexy Aletta Ocean

Γιατί η κότα κάνει αβγό και δεν γεννά ζωντανά τα μικρά της;

Γιατί λοιπόν τα πουλιά γενικότερα μπαίνουν στην ταλαιπωρία να γεννούν αβγά που πρέπει μετά να τα κλωσήσουν; Μια απάντηση προκύπτει εύκολα αν γνωρίζουμε ότι η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος στα πτηνά είναι απαγορευτικά υψηλή για την ανάπτυξη των εμβρύων (γύρω στους 40-41o C), διότι οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι μεγάλες κυρίως στη διάρκεια του πετάγματος. Κάτι ακόμη πιο κατανοητό είναι ότι θα τους ήταν πολύ δύσκολο να πετάξουν με τα μικρά στην κοιλιά τους. Ετσι οι κότες μάλλον θα συνεχίσουν να κάνουν αβγά και στους επόμενους αιώνες.

Toyota FT-CH: Το μικρότερο υβριδικό στον κόσμο(;)

Το μικρότερο υβριδικό στον κόσμο σκοπεύει να κατασκευάσει η Toyota και τη βάση θα αποτελέσει το πρωτότυπο FT-CH, που έκανε την πρεμιέρα του στην έκθεση του Ντιτρόιτ.

Το FT-CH συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να μπει στην παραγωγή, με πιθανότερη χρονιά εξόδου στους δρόμους το 2012, πλαισιώνοντας τα μεγαλύτερα υβριδικά Auris και Prius.

Σχετικά με το concept που παρουσιάστηκε στην αμερικανική έκθεση, σχεδιάστηκε και γεννήθηκε στο σχεδιαστικό κέντρο ED2 της Toyota στη Νίκαια της Γαλλίας. Όπως φαίνεται, η μάχη στα υβριδικά φουντώνει, αφού η Honda αποκάλυψε το CR-Z παραγωγής, αναμένεται το υβριδικό Jazz, ενώ η VW παρουσίασε το πρωτότυπο NCC

Πόσα μας κρύβουν οι «εγκέφαλοι» της NASA;

Ενα μυστικό φυλαγμένο καλά επί τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες έρχεται ξαφνικά στο φως για να ανατρέψει όλα όσα πιστεύαμε. Ενας «άγγελος» ηλικίας μόλις… 200.000 χρόνων αποκαλύπτει τα απόκρυφα μυστικά της Σελήνης και γεννά χιλιάδες ερωτήματα! Πόσα μας κρύβουν οι «εγκέφαλοι» της NASA; Γιατί αποφάσισαν ξαφνικά να μας φανερώσουν πράγματα που απειλούν να ανατρέψουν επιστημονικές θεωρίες μισού αιώνα; Ή μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη φάρσα με στόχο τους εύπιστους που οραματίζονται την έλευση εξωγήινων;

Εκατοντάδες ιστοσελίδες που ασχολούνται με παράξενα και μεταφυσικά θέματα φιλοξενούν εδώ και έναν μήνα τη φωτογραφία ενός μικρού αγάλματος ύψους μόλις είκοσι πέντε εκατοστών. Παριστάνει μια γυναικεία ανθρωποειδή μορφή με μακριά μαλλιά και μακρύ φόρεμα που καλύπτει τα πόδια… Στους ώμους της φέρει ένα ζευγάρι φτερά και μοιάζει πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι για τους αγγέλους.

Εως εδώ, τίποτε το παράξενο. Εκείνο που έκανε τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του κόσμου συνοδευόμενη από ένα είδος ρεπορτάζ, το οποίο ωστόσο δεν αναπαρήγαγαν τα γνωστά ΜΜΕ, ήταν ο ισχυρισμός ενός επιστήμονα που εργάστηκε επί είκοσι τρία χρόνια στη NASA ότι το άγαλμα αυτό βρέθηκε το 1969 ενσωματωμένο σε ένα από τα βράχια της Σελήνης και έφεραν στη Γη οι αστροναύτες του «Απόλλων 11»!

Ο γεωλόγος δρ Μόρις Τσαρλς που αποκάλυψε την ύπαρξη του αγαλματίδιου ισχυρίζεται ότι εργαζόταν στη NASA επί είκοσι τρία χρόνια, από το 1964 έως το 1987, αλλά διατηρεί ακόμη στενές σχέσεις με τους παλιούς συνεργάτες του. Υποστηρίζει λοιπόν ότι η χημική ανάλυση στην οποία υποβλήθηκε το αγαλματίδιο απέδειξε ότι δημιουργήθηκε από ένα μείγμα σιδήρου που υπάρχει μόνο στη Σελήνη και μάλιστα γυαλίστηκε «στο χέρι» για να έχει μια εντυπωσιακά ασημόχρωμη γυαλάδα!

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι γεεωλόγοι εκτιμούν ότι κατασκευάστηκε πριν από 200.000 χρόνια, δηλαδή 170.000 χρόνια πριν εμφανιστεί στη Γη το ανθρώπινο είδος!

«Το είδος του μετάλλου δείχνει ότι κατασκευάστηκε στη Σελήνη και δεν μεταφέρθηκε εκεί από εξωγήινα όντα! Αυτό σημαίνει πως κάποτε η Σελήνη είχε ατμόσφαιρα που επέτρεπε την ανάπτυξη ζωής και μάλιστα ενός εξελιγμένου είδους με υψηλή αίσθηση της ομορφιάς» υποστηρίζει ο καθηγητής.

Μετά την επίδειξή του σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, το αγαλματίδιο μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία για περαιτέρω μελέτη και εργαστηριακή εξέταση…


Ενας άλλος Ιησούς ή δημιούργημα των Ανουνάκι;


Πώς όμως έφτασε το αγαλματίδιο στα χέρια του δρα Τσαρλς, αν και έμεινε κρυφό επί σαράντα χρόνια;

«Ηταν κοινό μυστικό η ύπαρξή του, αλλά τα “κεφάλια” της NASA την κρατούσαν απόρρητη γιατί φοβόντουσαν παγκόσμιο πανικό! Πρόσωπα που για ευνόητους λόγους πρέπει να μείνουν ανώνυμα μου έφεραν κρυφά το άγαλμα» διατείνεται ο ίδιος.

Στο ρεπορτάζ που συνοδεύει τη φωτογραφία, ένας ανθρωπολόγος από την Ουάσινγκτον που δεν κατονομάζεται χαρακτηρίζει τους κατασκευαστές του «αγγέλου» ως όντα με θρησκευτικές πεποιθήσεις που μοιάζουν με τις χριστιανικές! «Δεν αποκλείεται να είχαν έναν δικό τους “Ιησού”, πράγμα που θα αποδείκνυε ότι οι πνευματικές αρχές είναι συμπαντικές» φέρεται να λέει προκαλώντας αντιδράσεις: «Αυτό είναι καθαρή χριστιανική προπαγάνδα» απαντά ο δρ Μάιλς Φρέντερικς από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, δίνοντας μιαν άλλη εκδοχή: «Οι Σουμέριοι έλεγαν ιστορίες για τους Ανουνάκι από τον 18ο αιώνα π.Χ. Ισως τους επισκέφθηκαν όντα από τη Σελήνη που έφτιαξαν το άγαλμα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους»!

Κανείς δεν ξέρει αν το άγαλμα και οι ισχυρισμοί του δρα Τσαρλς είναι αληθινά. Η NASA διέψευσε επισήμως τους ισχυρισμούς του. Πάντως, το ίδιο είχε κάνει και στις 20 Απριλίου, όταν κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του πρώην αστροναύτη Εντγκαρ Μίτσελ στο CNN, σύμφωνα με τις οποίες η συντριβή ενός UFO στο Ρόσγουελ του Νιου Μέξικο ήταν πραγματικό γεγονός! Ο Μίτσελ, που είχε συμμετάσχει στην αποστολή του «Απόλλων 14» στη Σελήνη, υποστήριξε ακόμη ότι οι Αρχές των ΗΠΑ -αλλά και οι διεθνείς- γνωρίζουν καλά ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή, αλλά το κρατούν μυστικό από την κοινή γνώμη!
rc-cafe

Οι άσπρες ταράτσες βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας

Αν όλες οι ταράτσες των κτηρίων στις πόλεις βάφονταν άσπρες, η θερμοκρασία στις αστικές περιοχές θα μειωνόταν και ενδεχομένως θα αμβλύνονταν οι επιπτώσεις από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Μολονότι πολλοί θεωρούν την ιδέα αυτή παράλογη, πέρσι την υιοθέτησε ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Στίβεν Τσου. Η έρευνα που πραγματοποίησαν οι επιστήμονες στο Εθνικό Κέντρο Κλιματικών Αλλαγών των ΗΠΑ δείχνει ότι έχει δυνατότητες.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι λευκές στέγες, τουλάχιστον θεωρητικά, μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση της ζέστης στις πόλεις» ανέφερε ο Κιθ Όλσον, εκ των συγγραφέων της μελέτης. «Απομένει να δούμε αν είναι πράγματι εφικτό να βαφτούν άσπρες οι ταράτσες, όμως η ιδέα σίγουρα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», πρόσθεσε.

Οι κλιματικές αλλαγές έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στις αστικές παρά στις αγροτικές περιοχές, επειδή στις πόλεις υπάρχουν περισσότερες επιφάνειες σκούρου χρώματος (όπως οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και οι πισσωμένες ταράτσες) που απορροφούν θερμότητα από τον ήλιο. Έτσι δημιουργούνται οι λεγόμενες «θερμές νησίδες» όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι 1-3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με την ύπαιθρο. Οι λευκές στέγες και οι δρόμοι με πιο ανοιχτά χρώματα θα αντανακλούσαν τη θερμότητα αντί να την απορροφούν.

Οι ερευνητές έκαναν μια προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για να δουν πόση ηλιακή ακτινοβολία απορροφούν οι αστικές επιφάνειες και υπολόγισαν πως αν όλες οι ταράτσες σε όλες τις πόλεις του κόσμου βάφονταν κατάλευκες το φαινόμενο των «θερμών νησίδων» θα περιοριζόταν κατά 33%. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις θα γίνονταν «ψυχρότερες» κατά περίπου 4 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα αισθητό τα καλοκαίρια.

Στον «πραγματικό» κόσμο θα ήταν ωστόσο πολύ δύσκολο να βαφτούν οι στέγες κάτασπρες επειδή σ' αυτές καταλήγουν αεραγωγοί και καμινάδες. Το «μοντέλο» που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογιστή δεν ήταν αρκετά λεπτομερές ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο θα μειωνόταν η θερμοκρασία σε κάθε πόλη ξεχωριστά. Η προσομοίωση έδωσε όμως στοιχεία για τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Νέα Υόρκη, όπου υπολογίστηκε ότι τα καλοκαιρινά απογεύματα η θερμοκρασία θα έπεφτε κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου.

Rc-Cafe

Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Μονο μην ξεχνάτε να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε , με ένα ενεργό link.
Link directory