Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Mοναδική παράκληση μας είναι να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε, με ένα ενεργό link.

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ψηλότερη έφηβη στον κόσμο

115 κόσμους ψηλότερο εφήβων (69/2.1m) παραλία βόλτα με 54/1.5m φίλο
28 Worlds ψηλότερο εφήβων (69/2.1m) παραλία βόλτα με 54/1.5m φίλο
37 Worlds ψηλότερο εφήβων (69/2.1m) παραλία βόλτα με 54/1.5m φίλο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Μονο μην ξεχνάτε να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε , με ένα ενεργό link.
Link directory