Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Mοναδική παράκληση μας είναι να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε, με ένα ενεργό link.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Τι γίνεται με τα αντιβιοτικά των ζώων στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα; Υπάρχει κάποιος έλεγχος που μας εξασφαλίζει;

Τα αντιβιοτικά ανιχνεύονται στο γάλα, κυρίως όταν χορηγούνται διά του πόρου της θηλής, μέσα στον μαστό του ζώου, για τη θεραπεία μαστίτιδων, κ.λπ. Όταν γίνεται θεραπεία μ' αυτό τον τρόπο, το γάλα αυτό πρέπει να συλλέγεται χωριστά από το γάλα των υγιών ζώων και κυρίως τουλάχιστον για 72 ώρες μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού.
Αν ενσωματωθούν έστω και μικρές ποσότητες μολυσμένου γάλακτος με αντιβιοτικό σε κανονικό γάλα, ολόκληρο το μίγμα συνήθως καθίσταται ακατάλληλο κατ' αρχήν για παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων - γιαούρτι, τυριά, κ.λπ.- αλλά και ουσιαστικά επικίνδυνο για τους καταναλωτές. Άρα πρέπει το γάλα που χρησιμοποιείται για επεξεργασία να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα αντιβιοτικών και για να επιτευχθεί αυτό, γίνεται συνεχής έλεγχος στις μονάδες γαλακτοκομικών προιόντων.
Έτσι, για τον προσδιορισμό αντιβιοτικών στο γάλα, υπάρχουν μέθοδοι τόσο φυσικοχημικές, όπως αέριος χρωματογραφία, φθορισμομετρία, χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, κ.λπ., αλλά περισσότερο χρησιμοποιούνται και μικροβιολογικές μέθοδοι, όπως οι διάφορες παραλλαγές διάχυσης αντιβιοτικού σε άγαρ και η παρεμπόδιση της ανάπτυξης μικροοργανισμών, η καθυστέρηση της αναγωγής χρωστικών κυανούν του μεθυλενίου ή ρεζαζουρίνης από μικροοργανισμούς και κάποιες τυποποιημένες δοκιμές της παρεμπόδισης σχηματισμού οξέος και της αλλαγής χρώματος των δεικτών, από ευαίσθητα μικρόβια στα αντιβιοτικά.
Η ευαισθησία αυτών των τυποποιημένων δοκιμών που χρησιμοποιούνται λοιπόν είναιυψηλή και ο χρόνος λήψης των αποτελεσμάτων είναι πλέον αρκετά σύντομος. Συνεπώς, είναι πολύ έγκυρες μέθοδοι και μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την υγεία των καταναλωτών, όσο και τις βιομηχανίες για την παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όσοι Μπλόγκερς επιθυμείτε να αναδημοσιεύσετε άρθρα από το RC-CAFE ,κάνετε το χωρίς να μας ρωτάτε.
Μονο μην ξεχνάτε να κάνετε μια αναφορά για την πηγή σας, εάν το επιθυμείτε , με ένα ενεργό link.
Link directory